Filtr
 • Obiady - grudzień 2022

   

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na grudzień 2022

  wynosi 15 x 4,50 = 67,50 zł

   

  Uwaga!

  Wpłaty za obiady można dokonać w dniach 23-30.11.2022

  wyłącznie na rachunek bankowy 

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w grudniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.