Filtr
 • Obiady- listopad 2022

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na listopad 2022

  wynosi 20 x 4,50 = 90 zł

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym

  w dniach:

  26-27.10.2022 w godz. 730-1500

  28.10.2022 w godz. 730-1400

   

  W dniach 21-25.10.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.