Filtr
 • Obiady - czerwiec 2021

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII
  na czerwiec 2021
  wynosi 14 x 3,50 = 49 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie
  tylko w dniach:

  27.05.2021 godz.730-1430
  28.05.2021
  godz.730-1330
  31.05.2021
  godz.730-1530

  Do dnia 26.05.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w czerwcu, imię nazwisko, klasa dziecka.