Filtr
 • Obiady

  Dopłata za obiady na maj 2021 będzie zróżnicowana dla dzieci, które korzystały z obiadów w marcu br.

  Klasa 1a, 2a, 2c, 3a(3 osoby), 3c
  dopłata 24,50zł

  Klasa 1b, 1c, 2b, 3a(3 osoby), 3b
  dopłata 31,50zł

  Pozostałe chętne osoby z w/w klas wpłacają po 59,50zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie wyłącznie w dniach:
  04.05.2021–06.05.2021 w godz. 7.30-14.30

  Do 06.05.2021 można również dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646