Filtr
 • Obiady - marzec 2021

   

  Opłata za obiady dla klas 0-III

  na marzec 2021

  wynosi 23 x 3,50 = 80,50 zł

   

  Do 23.02.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w marcu, imię nazwisko, klasa dziecka.

   

  W sekretariacie wpłaty będą przyjmowane 

  tylko w dniach:

  24 – 25.02.2021 godz. 730-1430

  26.02.2021 godz. 730-1400