Filtr
 • Obiady - grudzień 2021

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII
  na grudzień 2021
  wynosi 16 x 3,70 = 59,20 zł

   Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 
  tylko w dniach:
  26.11.2021 godz. 730-1330
  29.11.2021
  godz. 730-1530
  30.11.2021
  godz. 730-1430

  W dniach 22-25.11.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy
  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646
  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w grudniu, nazwisko, imię, klasa dziecka.

 • Nie będzie obiadów dla uczniów na kwarantannie

   Od 08.11.2021 dla uczniów przebywających na kwarantannie nie będą przygotowywane obiady. Rozliczenie finansowe nastąpi w następnym miesiącu.