Filtr
 • Obiady - luty 2021

   

  Opłata za obiady dla klas 0-III

  na luty 2021

  wynosi 20 x 3,50 = 70 zł

   

  Do dnia 26.01.2021 można dokonać wpłaty za obiady

  na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w lutym imię nazwisko klasa dziecka.

   

  W sekretariacie wpłaty będą przyjmowane tylko w dniach:

  26 – 28.01.2021 godz. 730-1500

  29.01.2021 godz. 730-1400

   

   

 • Obiady - styczeń 2021

   

  Opłata za obiady dla klas 0 - III

  na styczeń 2021

  wynosi 10 x 3,50 zł = 35 zł

   

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  14-15.01.2021 godz. 730 - 1500

   Obiady będą wydawane od 18.01.2021.