Filtr
 • Obiady - grudzień 2019

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na grudzień 2019

  wynosi 15 x 3,50= 52,50 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  27.11.2019 - 28.11.2019 godz. 730- 1430 

  29.11.2019 godz. 730- 1400

   

   

   

   

 • Opieka świetlicowa

  14 października 2019 roku

  z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   

  W świetlicy szkolnej w godz. 6:30 - 17:00 

  będzie odbywał się dyżur nauczycieli

  sprawujący opiekę dla dzieci rodziców pracujących.