Filtr
 • Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2014/2015

 • Szczegółowy harmonogram egzaminów

 • Egzamin 8-klasisty 2023 rok

  Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. odbędzie się w dniach:
  23 maja 2023 (wtorek)
  język polski – godz. 9:00
  24 maja 2023 (środa)
  matematyka – godz. 9:00
  25 maja 2023 (czwartek)     
  język angielski - godz. 9:00
  język niemiecki - godz. 9:00

  Termin dodatkowy egzaminu:    
  12 czerwca 2023 (poniedziałek)
  język polski – godz. 9:00
  13 czerwca 2023 (wtorek)
  matematyka – godz. 9:00    -
  14 czerwca 2023 (środa)
  język angielski - godz. 9:00
  język niemiecki - godz. 9:00

  Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: 03 lipca 2023
  Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym: 06 lipca 2023
  Czas trwania egzaminu:
  język polski – 120 min (nie więcej niż 180 min wydłużony czas)
  matematyka – 100 min (nie więcej niż 150 min wydłużony czas)
  język nowożytny – 90 min (nie więcej niż 135 min wydłużony czas)

  W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty
  •    Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
  •    Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
  •    Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
  •    Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023

 • Egzamin ósmoklasisty 2022 rok

  Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:
  •    24 maja 2022 godz. 9:00 – język polski
  •    25 maja 2022 godz. 9:00 – matematyka
  •    26 maja 2022 godz. 9:00- język obcy (angielski lub niemiecki)

  Termin dodatkowy egzaminu:
  •    13 czerwca 2022 godz. 9:00 – język polski
  •    14 czerwca 2022 godz. 9:00- matematyka
  •    15 czerwca 2022 godz. 9:00- język obcy (angielski lub niemiecki)

  Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty:
  •     01 lipca 2022

  Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym:
  •    08 lipca 2022

  Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:
  •    język polski – 120 minut   (nie więcej niż 180 min wydłużony czas)
  •    matematyka – 100 minut  (nie więcej niż 150 min wydłużony czas)
  •    język obcy – 90 minut   (nie więcej niż 135 min wydłużony czas)

  W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

  https://www.oke.waw.pl/

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

  Informatory z CKE

  Komunikat o materiałach i przyborach

 • Regulamin dyżurów w okresie pandemii

 • Informacja dla ucznia i rodzica

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

   

  WRZESIEŃ

  03.09.2019 – rozpoczęcie roku szkolnego

  10.09.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – V godz. 17.00

  11.09.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII godz. 17.00

  12.09.2019 - Rada Pedagogiczna godz. 16.00

   

  PAŹDZIERNIK

  01.10.2019 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  10.10.2019 - Rada Pedagogiczna i szkolenie pt. „Jak postępować z dzieckiem z zespołem Aspergera?”

  14.10.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  15.10.2019 - Akademia z okazji Dnia Nauczyciela godz. 14.00

  15.10.2019 - Ślubowanie klas pierwszych godz. 17.00

   

  LISTOPAD

  01.11.2019 - Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny

  05.11.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – V godz. 17.00

  06.11.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII godz. 17.00

  11.11.2020 - Narodowe Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny

  ... 11.2019 - rada szkoleniowa

   

  GRUDZIEŃ

  03.12.2019 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  14.12.2019 - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  23 - 31.12.2019 - zimowa przerwa świąteczna

  .... 12.2019 - rada szkoleniowa

   

  STYCZEŃ

  01.01.2020 - Nowy Rok – dzień ustawowo wolny

  02.01.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

  03.01.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

  06.01.2020 - Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

  07.01.2020 - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

  07.01.2020 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  15.01.2020 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

  16.01.2020 - Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.00

  19.01.2020 - zakończenie I semestru

  21.01.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – V, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  22.01.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

   

  LUTY

  10 - 23.02.2020 - ferie zimowe

  26 - 28.02.2020 - rekolekcje wielkopostne

   

  MARZEC

  03.03.2020 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  07.03.2020 - Dzień Otwarty Szkoły

  Szkolenia - zgodnie z propozycją rady

  …..03.2020 - Zebranie rodziców klas VIII

   

  KWIECIEŃ

  07.04.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas I – V godz. 17.00

  08.04.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas VI – VIII godz. 17.00

  09 - 14.04.2020 - wiosenna przerwa świąteczna

  21 - 23.04.2020 -  egzamin ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

  24.04.2020 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  30.04.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

   

  MAJ

  01.05.2020 - 1 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

  03.05.2020 - Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.05.2020 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  05.05.2020 - podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  29.05.2020 - Festyn Rodzinny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

   

  CZERWIEC

  02.06.2020 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

  10.06.2020 - Bal klas VIII

  11.06.2020 - Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

  12.06.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku

  15.06.2020 - wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

  17.06.2020 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

  18.06.2020 - Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.00

  26.06.2020 - Zakończenie roku szkolnego

  26.06.2020 - Rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  WRZESIEŃ

  03.09.2018 - rozpoczęcie roku szkolnego

  11.09.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – IV godz. 17.00

  12.09.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas V – VIII godz. 17.00

  13.09.2018 - Rada Pedagogiczna godz. 16.40

  PAŹDZIERNIK

  02.10.2018 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  12.10.2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  15.10.2018 -  Akademia z okazji Dnia Nauczyciela godz. 15.00

                        Ślubowanie klas pierwszych  godz.17.00

  04.10.2018 - rada szkoleniowa „Pierwsza pomoc” godz. 16.45

  LISTOPAD

  01.11.2018 - Wszystkich Świętych  – dzień ustawowo wolny od zajęć

  02.11.2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  05.11.2018 - rada szkoleniowa „Metoda projektu na lekcji” godz. 16.30

  06.11.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – IV godz. 17.00

  07.11.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas V – VIII godz. 17.00

  12.11.2018 - dzień wolny od zajęć - Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

  GRUDZIEŃ

  04.12.2018 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

                     - rada szkoleniowa „Cyfrowa lekcja z pomysłem” godz. 18.00

  16.12.2018 - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  24.12.2018 - 31.12.2018 - przerwa świąteczna

  STYCZEŃ

  01.01.2019 - Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć

  02.01.2019 - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

  08.01.2019 -  I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  16.01.2019 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.45

  17.01.2019 - Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.45

  22.01.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – IV, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  23.01.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas V – VII, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00, zebranie z rodzicami uczniów klas VIII o godz. 17.30

  26.01.2018 - zakończenie I semestru

  28.01 - 10.02.2019 - ferie zimowe 

  MARZEC

  02.03.2019 - Dzień Otwarty Szkoły

  05.03.2019 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  06 – 08.03.2019 - Rekolekcje Wielkopostne

                                Szkolenia - zgodnie z propozycją rady

  20.03.2019Uwaga! Zmiana terminu na: 27.03.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas VIII, godz. 17.00

  KWIECIEŃ

  09.04.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas I – III godz. 17.00

  10.04.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII godz. 17.00

  15-17.04.2019 - egzamin po klasie VIII - dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  18.04-23.04.2019 r. – przerwa świąteczna

  25.04.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  29.04.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  30.04.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  MAJ

  01.05.2019 - 1 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

  02.05.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  03.05.2019 - Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

  07.05.2019 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  09.05.2019 - podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  30.05.2019 - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

  CZERWIEC

  04.06.2019 - I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

  10.06.2019 - wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

  13.06.2019 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 14.00

  14.06.2019 - Rada pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 14.00

  19.06.2019 - zakończenie roku szkolnego

  19.06.2019 - Rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

   

  WRZESIEŃ

  04.09.2017 – rozpoczęcie roku szkolnego

  11.09.2017 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

  12.09.2017 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII godz. 17.00

  14.09.2017 – Rada Pedagogiczna godz. 16.45

  PAŹDZIERNIK

  03.10.2017 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  13.10.2017 – otwarcie sali gimnastycznej, DEN – godz. 13:00, ślubowanie klas I – godz. 15:30 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  LISTOPAD

  07.11.2017 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

  08.11.2017 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII godz. 17.00

  GRUDZIEŃ

  05.12.2017 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  12.12.2017 szkoleniowa rada pedagogiczna „Budowanie wizerunku w sieci, pozytywne wykorzystywanie Internetu, prawa autorskie” godz. 16.30

  22.12.2017 – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

  23.12.2017 – 31.12.2017 – przerwa świąteczna

  STYCZEŃ

  01.01.2018 – Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć

  04.01.2018 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.45

  05.01.2018 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.45

  09.01.2018 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  10.01.2018 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  12.01.2018 – zakończenie I semestru

  15.01 – 28.01.2018 – ferie zimowe

  LUTY

  14.02 – 16.02.2018 – Rekolekcje Wielkopostne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

  MARZEC

  06.03.2018 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  16.03.2017 – Dzień Otwarty Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  29.03 – 03.04.2018 – przerwa świąteczna

  KWIECIEŃ

  10.04.2018 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III godz. 17.00

  11.04.2018 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VII godz. 17.00

  26.04.2018 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  30.04.2018  dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  MAJ

  01.05.2018 – 1 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

  02.05.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  03.05.2018 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

  08.05.2018 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  14.05.2018 – podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  25.05.2018 – Festyn Rodzinny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  31.05.2018 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

  CZERWIEC

  01.06.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  05.06.2018 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 informacja o przewidywanych ocenach rocznych

  11.06.2018 – wystawienie ocen w pełnym brzmieniu

  14.06.2018 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.45

  15.06.2018 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.45

  22.06.2018 - zakończenie roku szkolnego

   

 • Regulamin PSP 9 w okresie pandemii COVID-19

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  WRZESIEŃ

  01.09.2016 - rozpoczęcie roku szkolnego

  06.09.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 - III godz. 17.00

  07.09.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV - VI godz. 17.00

  29.09.2017 - ślubowanie uczniów klas pierwszych - godz. 17.00

   

  PAŹDZIERNIK

  04.10.2016 - I wtorek miesiąca - indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 18.00

  07.14.2016 - 35-lecie szkoły - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  14.10.2016 - Dzień Edukacji Narodowej

  31.10.2016 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

   

  LISTOPAD

  01.11.2016 - Święto Zmarłych - dzień ustawowo wolny od zajęć

  08.11.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 - III godz. 17.00

  09.11.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV - VI godz. 17.00

  11.11.2016 - Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć

   

  GRUDZIEŃ

  06.12.2016 - I wtorek miesiąca - indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 18.00

  21.12.2016 - podanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  23.12.2016 - 01.01.2017 - zimowa przerwa świąteczna

   

  STYCZEŃ

  01.01.2017 - Nowy Rok - dzień ustawowo wolny od zajęć

  03.01.2017 - I wtorek miesiąca - indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 18.00

  06.01.2017 - Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny od zajęć

  16.01.2017 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.40

  18.01.2017 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.00

  20.01.2017 - zakończenie I semestru

  24.01.2017 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 - III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  25.01.2017 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV - VI, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

   

  LUTY

  07.02.2017 - I wtorek miesiąca (Indywidualne spotkania z rodzicami zostały odwołane w związku z przeprowadzonymi zebraniami w styczniu)

  13.02 - 26.02.2017 - ferie zimowe

   

  MARZEC

  01 - 03.03.2017 - rekolekcje wielkopostne

  07.03.2017 - I wtorek miesiąca - indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 18.00

  08.03.2017 - Dzień Otwarty Szkoły - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

   

  KWIECIEŃ

  04.04.2017 - zebranie z rodzicami uczniów klas I - III godz. 17.00

  05.04.2017 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV - VI godz. 17.00

  13.04 - 18.04.2017 - wiosenna przerwa świąteczna

  27.04.2017 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

   

  MAJ

  01.05.2017 - 1 Maja - dzień ustawowo wolny od zajęć

  02.05.2017 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  03.05.2017 - Święto Konstytucji 3 Maja - dzień ustawowo wolny od zajęć

  09.05.2017 - I wtorek miesiąca - indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 18.00

  22.05.2017 - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  26.05.2017 - festyn Rodzinny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

   

  CZERWIEC

  04.06.2017 - informacja o przewidywanych ocenach rocznych

  06.06.2017 - I wtorek miesiąca - indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 18.00

  13.06.2017 - klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

  15.06.2017 - Boże Ciało - dzień ustawowo wolny od zajęć

  16.06.2017 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  19.06.2017 - Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.00

  23.06.2017 - zakończenie roku szkolnego

   

 • Obiady - luty 2024

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na luty 2024

  wynosi 21 x 4,50 = 94,50 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  29.01.2024 w godz. 730 -1600

  30-31.01.2024 w godz. 730 -1500

   

  W dniach 25-28.01.2024 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

   

 • Dobrowolne ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

  Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się ze szczegółami dobrowolnego ubezpieczenia dzieci w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń:

  Więcej na stronie http://www.pzu.pl/ 

 • Informacja dot stypendium szkolnego 2018/2019

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie

  Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 mogą być składane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do 15 września 2018 r.

  W poniższych plikach znajdą Państwo szczegółowe informacje:

  Pouczenie o sposobie wypełniania wniosku

  Procedura BIP

  Wydatki kwalifikowane

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  WRZESIEŃ

  01.09.2015 – rozpoczęcie roku szkolnego

  08.09.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

  09.09.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  PAŹDZIERNIK

  06.10.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  14.10.2015 – Dzień Edukacji Narodowej

  LISTOPAD

  01.11.2015 – Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny od zajęć

  02.11.2015  dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  03.11.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  10.11.2015 – zebranie z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych (zerówki) godz. 17.00 - podanie informacji o wynikach diagnozy wstępnej.

  11.11.2015 – Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć

  17.11.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III godz. 17.00

  18.11.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  GRUDZIEŃ

  01.12.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  18.12.2015 – podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  23.12.2015 – 31.12.2015 – przerwa świąteczna

  STYCZEŃ

  01.01.2016  Nowy Rok - dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.01.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 (harmonogram)

  06.01.2016 – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć

  11.01.2016 – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

  18.01.2016 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.40

  21.01.2016 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.40

  22.01.2016 zakończenie I semestru

  26.01.2016 - dla rodziców uczniów z klas VI o godz. 16.00 szkolenie pt. "Środki odurzające - DOPALACZE" 

  26.01.2016 –  zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

   

  27.01.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  LUTY

  01.02 – 14.02.2016 – ferie zimowe

  17 - 19.02.2016 - Rekolekcje wielkopostne (szczegóły TUTAJ)

  MARZEC

  01.03.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  11.03.2016 –  Dzień Otwarty Szkoły godz. 16.30 - 19.00

  24.03. – 29.03.2016 – wiosenna przerwa świąteczna

  KWIECIEŃ

  05.04.2016 – sprawdzian po klasie VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku - ważne informacje o sprawdzianie TUTAJ

  12.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas I –III godz. 17.00

  13.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  27.04.2016 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  MAJ

  02.05.2016 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  03.05.2016 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć 

  UWAGA!  Zmiana w kalendarzu roku szkolnego:

  10.05.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  17.05.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas 0 –III godz. 17.00

  17.05.2016 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 18.00 (podanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

  20.05.2016 – podanie uczniom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  26.05.2016 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

  27.05.2016 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  CZERWIEC

  03.06.2016   Festyn Rodzinny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku 

  07.06.2016 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  09.06.2016 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych

  16.06.2016 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.40

  20.06.2016 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.40

  24.06.2016 - zakończenie roku szkolnego

 • Obiady - styczeń 2024

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na styczeń 2024

  wynosi 8 x 4,50 = 36 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  03.01. – 04.01.2024 w godz. 730 -1500

  05.01.2024 w godz. 730 -1400

   

  W dniach 01.01-02.01.2024 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady - styczeń, imię nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

  Obiady będą wydawane od 8 stycznia 2024 roku.

         

 • OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZAJĘCIA TANECZNE

  AQUAPARK RADOM ZAPRASZA

  DO STUDIA „INSPEKTORAT TAŃCA” CYRYLA PROCHONOWA

   

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty

  STUDIA TAŃCA dla dzieci  i młodzieży w wieku od 4 – 25 lat

  w kompleksie rekreacyjnym w Centrum Słonecznym w Radomiu przy ul. Chrobrego 3

 • Dobrowolne ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2017/2018

  Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się ze szczegółami dobrowolnego ubezpieczenia dzieci w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń:

  Więcej na stronie http://www.pzu.pl/ lub  http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

 • STYPENDIUM SZKOLNE

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

  zapraszamy do zapoznania się z informacją o udzielaniu stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

   

   

 • Rekrutacja 2015/16 - oddziały przedszkolne

  Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów publikowanych przez Urząd Miejski w Radomiu, niezbędnych do przeprowadzenia naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.
  Prosimy rodziców/opiekunów dzieci o dokładne zapoznanie się z ich treścią i dokonanie wymaganych czynności, zgodnie z instrukcją.

  Przewodnik dla Rodziców/Opiekunów

  Zasady rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016

  Ważne terminy naboru

  Oświadczenie nr 1 - zamieszkanie w Radomiu

  Oświadczenie nr 2 - rodzina wielodzietna

  Oświadczenie nr 3 - samotne wychowywanie dziecka

  Oświadczenie nr 4 - o zatrudnieniu

  Oświadczenie nr 6 - o usytuowaniu placówki przedszkolnej w pobliżu miejsca zamieszkania_miejsca pracy rodziców

  Rekrutacja on-line do oddziałów przedszkolnych (zerówki)

  Zapraszamy do "Dziewiątki".

 • Obiady - grudzień 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na grudzień 2023

  wynosi 15 x 4,50 = 67,50 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  28 - 30.11.2023 w godz. 730 -1500

   

  W dniach 23-27.11.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy:

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady - listopad, imię nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

 • List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

 • Rekrutacja 2015/16 - klasy I

  Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów publikowanych przez Urząd Miejski w Radomiu, niezbędnych do przeprowadzenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.

  Prosimy rodziców/opiekunów dzieci o dokładne zapoznanie się z ich treścią i dokonanie wymaganych czynności, zgodnie z instrukcją.

  Przewodnik dla Rodziców/Opiekunów

  Zasady rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2015/2016

  Ważne terminy naboru

  Zgłoszenie Kandydata spoza obwodu

  Wniosek: potwierdzenie obwodu

  Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu należą ulice: Cisowa, Gagarina, Grenadierów, Jana Pawła II, Komandosów, Lipska, Orzechowa, Osiedlowa, PCK, Sandomierska, Wyścigowa Nr 1 – 21 (obie strony).

  Rekrutacja on-line do klas pierwszych

  Zapraszamy do "Dziewiątki".

 • Dobrowolne ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2016/2017

  Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się ze szczegółami dobrowolnego ubezpieczenia dzieci w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń:

  Więcej na stronie http://www.pzu.pl/ lub  http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

 • „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017

  W ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017 pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty,

  pobierający naukę w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

  Uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup materiałów edukacyjnych.

  Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać

  do 8 września 2016 r. do pedagoga szkolnego.

 • Obiady - listopad 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na listopad 2023

  wynosi 21 x 4,50 = 94,50 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  27.10.2023 w godz. 730 -1400

  30.10.2023 w godz. 730-1600

  31.10.2023 w godz. 730-1400

   

  W dniach 23-26.10.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy:

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady - listopad, imię nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

 • Stypendia dla uczniów klas IV-VI od Fundacji “Omnibus”

   

  Szanowni Państwo,

  Mamy przyjemność przypomnieć, że Fundacja “Omnibus” działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych powstała 21 września 2009 roku dzięki pomysłowi i hojności jej założycielki. 

  Program stypendialny "Omnibus” na rok szkolny 2016/2017 będzie  obejmował  uczniów  4-tych,  5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Mamy przekonanie, że właśnie od młodego wieku szkolnego warto dzieciom wpajać miłość do nauki, jednocześnie motywując je do aktywnego i twórczego zdobywania wiedzy ponadprogramowej, gdyż  jest to szczególny okres dla rozwoju zdolności intelektualnych. Środki finansowe, którymi dysponujemy na wyżej wspomniany program planujemy przeznaczyć dla uczniów  wyróżniającym się wysokimi ocenami i szerokimi zainteresowaniami poza programem szkolnym.

 • Obiady - październik 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na październik 2023

  wynosi 21 x 4,50 = 94,50 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  27-28.09.2023 w godz. 730 -1500

  29.09.2023 w godz. 730-1430

   

  W dniach 22-26.09.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy:

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w październiku, imię nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

 • Obiady - wrzesień 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na wrzesień 2023

  wynosi 18 x 4,50 = 81 zł

   

  Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

  01.09.2023 w godz. 730 -1400

  04.09.2023 w godz. 730-1600

  05.09.2023 w godz. 730-1430

   

  W dniach 30-31.08.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy:

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady we wrześniu, imię nazwisko, klasa dziecka."

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

  Obiady będą wydawane od środy 6 września 2023.

   

 • Stypendia dla uczniów z Fundacji "Omnibus"

  Szanowni Państwo,
  Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab ogłasza kolejny konkurs stypendialny na rok szkolny 2015/2016.
  Fundacja działa na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych. Powstała 21 września 2009 roku dzięki pomysłowi i hojności jej założycielki.

  Program stypendialny "Omnibus” na rok szkolny 2015/2016 będzie obejmował uczniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Środki finansowe będą przeznaczone dla uczniów wyróżniającym się wysokimi ocenami i szerokimi zainteresowaniami poza programem szkolnym.

  Rodzice lub opiekunowie zgłaszają swoje dziecko zgodnie z procedurą.

  Wnioski należy przesyłać do 17 lipca 2015 r.

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  WRZESIEŃ

  01.09.2014 – rozpoczęcie roku szkolnego

  09.09.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

  10.09.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  PAŹDZIERNIK

  07.10.2014 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  13.10.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  14.10.2014 – Dzień Edukacji Narodowej

  LISTOPAD

  01.11.2014 – Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny od zajęć

  04.11.2014 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  10.11.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  11.11.2014 – Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć

  GRUDZIEŃ

  02.12.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III, informacja o przewidywanych ocenach semestralnych godz. 17.00

  03.12.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o przewidywanych ocenach semestralnych godz. 17.00

  22.12.2014 – 31.12.2014 – przerwa świąteczna

  STYCZEŃ

  02.01.2015 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  06.01.2015 – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć

  08.01.2015 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.30

  12.01.2015 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.30

  13.01.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  14.01.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  19.01 – 01.02.2015 – ferie zimowe

  LUTY

  03.02.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00 (ODWOŁANE!)

  18.02 – 20.02.2015 – rekolekcje wielkopostne

  MARZEC

  03.03.2015I wtorek miesiąca – (Uwaga zmiana!) - zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  05.03.2015zebranie z rodzicami uczniów klas I –III godz. 17.00

  27.03.2015 – dzień otwarty szkoły

  KWIECIEŃ

  01.04.2015 – sprawdzian po klasie VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  02.04. – 07.04.2015 – wiosenna przerwa świąteczna

  14.04.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  30.04.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  MAJ

  01.05.2015 – Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.05.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  19.05.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas I –III, informacja o przewidywanych ocenach rocznych godz. 17.00

  20.05.2015 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o przewidywanych ocenach rocznych godz. 17.00

  22.05.2015Festyn Rodzinny UWAGA zmiana terminu! Festyn odbędzie się 12.06.2015 roku

  CZERWIEC

  02.06.2015 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  04.06.2015 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.06.2015 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  12.06.2015 Festyn Rodzinny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku (nowy termin festynu)

  18.06.2015 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.30

  22.06.2015 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.30

  26.06.2015 - zakończenie roku szkolnego

 • Wyniki rekrutacji

  Listy dzieci przyjętych w roku szkolnym 2014/2015

  do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

  zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń (parter)

  w dniu 27 sierpnia 2014 roku.

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

  WRZESIEŃ

  02.09.2013 – rozpoczęcie roku szkolnego

  10.09.2013 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III godz. 17.00

  11.09.2013 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI godz. 17.00

  PAŹDZIERNIK

  01.10.2013 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  14.10.2013 – Dzień Edukacji Narodowej

  17.10.2013 – ślubowanie klas pierwszych

  31.10.2013 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  LISTOPAD

  01.11.2013 – Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny od zajęć

  05.11.2013 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  11.11.2013 – Święto Odzyskania Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć

  28.11.2013 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o wynikach diagnozy wstępnej gotowości szkolnej godz. 17.00

  GRUDZIEŃ

  03.12.2013 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00, klasy I-VI

  17.12.2013 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III, informacja o przewidywanych ocenach semestralnych godz. 17.00

  18.12.2013 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o przewidywanych ocenach semestralnych godz. 17.00

  23.12.2013 – 01.01.2014 – przerwa świąteczna

  STYCZEŃ

  06.01.2014 – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć

  07.01.2014 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  21.01.2014 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

  23.01.2014 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji semestralnej godz. 16.00

  28.01.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – III, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  29.01.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o ocenach semestralnych godz. 17.00

  LUTY

  17.02 – 02.03.2014 – ferie zimowe

  MARZEC

  04.03.2014 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  05.03 – 07.03.2014 – rekolekcje wielkopostne

  28.03.2013 – dzień otwarty szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  KWIECIEŃ

  01.04.2014 – sprawdzian po klasie VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  08.04.2014 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  17.04. – 22.04.2014 – wiosenna przerwa świąteczna

  30.04.2014 –  zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  MAJ

  01.05.2014 – Święto Pracy – dzień ustawowo wolny od zajęć

  02.05.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  03.05.2014 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć

  13.05.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o przewidywanych ocenach rocznych godz. 17.00

  14.05.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III, informacja o przewidywanych ocenach rocznych godz. 17.00

  23.05.2014 – Festyn Rodzinny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  CZERWIEC

  03.06.2014 – I wtorek miesiąca – indywidualne konsultacje z rodzicami godz. 17.00 – 18.00

  18.06.2014 – klasyfikacja w zespołach wychowawczych godz. 16.00

  19.06.2014 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć

  20.06.2014 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku

  23.06.2014 – Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej godz. 16.00

  26.06.2014 - zakończenie roku szkolnego dla klas 0-III

  27.06.2014 – zakończenie roku szkolnego dla klas IV-VI

  Szczegóły zakończenia roku szkolnego (tutaj)

 • Obiady - czerwiec 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na czerwiec 2023

  wynosi 12 x 4,50 = 54 zł

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  29.05.2023 w godz. 730-1600

  30-31.05.2023 w godz. 730-1500

  W dniach 23-28.05.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy:

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w czerwcu, imię nazwisko, klasa dziecka."

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

 • Rekrutacja 2014/2015

  Procedura rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2007 i 2008 oraz 2009 do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 (pobierz tutaj)

  Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Radomia w roku szkolnym 2014/2015 (pobierz tutaj)

  Dokumenty do pobrania

  ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ* (pobierz tutaj)

  * zgłoszenie wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008 r. zamieszkałych w obwodzie PSP nr 9 (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY* (pobierz tutaj)

  * wniosek wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008 r. zamieszkałych poza obwodem PSP nr 9 (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO* (pobierz tutaj)

  * wniosek wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych VII-XII. 2008 r., które nie uczęszczają do PSP nr 9 oraz urodzonych I-XII. 2009 r.

  DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PSP 9(pobierz tutaj)

  * deklarację wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., które uczęszczały do PSP nr 9  w roku szkolnym 2013/2014 i chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2014/2015

 • Obiady - maj 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na maj 2023

  wynosi 15 x 4,50 = 67,50 zł

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

  26-27.04.2023 w godz. 730-1500

  28.04.2023 w godz. 730-1400

  W dniach 20-25.04.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w maju, imię nazwisko, klasa dziecka"

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

 • Wyniki rekrutacji po I etapie

  Wyniki rekrutacji po I etapie naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej wywieszone są na parterze szkoły na tablicy ogłoszeń.

  Do 15 kwietnia 2014 (do godz. 15.00) należy potwierdzić wolę nauki w sekretariacie szkoły.

 • Obiady - kwiecień 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na kwiecień 2023

  wynosi 16 x 4,50 = 72 zł

   

  Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

  29 - 30.03.2023 w godz. 730 - 1500

  31.03.2023 w godz. 730 - 1400

   

  W dniach 24 - 28.03.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w kwietniu", imię, nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

 • Kalendarz roku szkolnego 2012/13

   

   

   

  WRZESIEŃ 2012

  • 11 – zebrania z rodzicami klas 0 – III, godz. 17.00
  • 12 – zebrania z rodzicami klas IV – VI, godz. 17.00

  PAŹDZIERNIK 2012

  • 2 – indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. 17.00 -18.00

  LISTOPAD 2012

  • 1 – dzień ustawowo wolny od pracy
  • 2 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.
  • 6 – zebrania z rodzicami klas 0 – III, godz. 17.00
  • 7 – zebrania z rodzicami klas IV – VI, godz. 17.00

  GRUDZIEŃ 2012

  • 4 – indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. 17.00 -18.00
  • 18 – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na I semestr
  • 23.12.2-12 – 01.01.2012 – przerwa świąteczna

  STYCZEŃ 2013

  • 17 – rada klasyfikacyjna
  • 21 – rada zatwierdzająca wyniki  I semestru
  • 22 – zebrania z rodzicami klas 0 – III, godz. 17.00
  • 23 – zebrania z rodzicami klas IV – VI, godz. 17.00
  • 25 – zakończenie I semestru
  • 28.01 – 10.02 – ferie zimowe

  LUTY 2013

  • 13 – 15 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  MARZEC 2013

  • 12 – zebrania z rodzicami klas 0 – III, godz. 17.00
  • 13 – zebrania z rodzicami klas IV – VI, godz. 17.00
  • 28.03 – 02.04 – przerwa świąteczna

  KWIECIEŃ 2013

  • 4 – Sprawdzian po klasie VI – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 9 – indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. 17.00 -18.00

  MAJ 2013

  • 1 – dzień ustawowo wolny od pracy
  • 2 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.
  • 3 – dzień ustawowo wolny od pracy
  • 7 – zebrania z rodzicami klas 0 – III, godz. 17.00
  • 15 – zebrania z rodzicami klas IV – VI, godz. 17.00– informacja o przewidywanych ocenach
  • 24 – Festyn Rodzinny - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.
  • 30 – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy
  • 31 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.

  CZERWIEC 2013

  • 4 – indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. 17.00 -18.00
  • 20 – rada klasyfikacyjna
  • 24 – rada zatwierdzająca wyniki końcoworoczne
  • 28 – zakończenie roku szkolnego

   

 • Obiady - marzec 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na marzec 2023

  wynosi 20 x 4,50 = 90 zł

   

  Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

  27.02.2023 w godz. 730 - 1600

  28.02.2023 w godz. 730 - 1500

   

  W dniach 20 - 26.02.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w marcu", imię, nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

 • Nowy wygląd strony WWW

  Od dłuższego czasu trwały prace nad nową stroną WWW naszej szkoły. W chwili obecnej oddajemy Wam nowy serwis, który powinien pozwolić na szybsze i bardziej szczegółowe informowanie o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły, udostępnianie różnych dokumentów, zdjęć, druków z korzyścią dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników administracji.

 • Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

  Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

   

   

  Wrzesień

  03.09.2012

   

   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

  11.09.2012

  -

  Zebrania z rodzicami klas 0 - III, godz. 17.00

  12.09.2012

  -

  Zebrania z rodzicami klas IV - VI, godz. 17.00

   

   

  Październik

  02.10.2012

  -

  Indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. 17.00-18.00

   

   

  Listopad

  01.11.2012

  -

  Wszystkich Świętych (dzień ustawowo wolny od pracy)

  02.11.2012

  -

  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.

  06.11.2012

  -

  Zebrania z rodzicami klas 0 - III, godz. 17.00

  07.11.2012

  -

  Zebrania z rodzicami klas IV - VI, godz. 17.00

   

   

  Grudzień

  04.12.2012

  -

  Indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. godz. 17.00 -18.00

  18.12.2012

  -

  Przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach na I semestr

  23.12.2012 - 31.12.2012

  -

  Zimowa przerwa świąteczna

   

   

  Styczeń

  01.01.2013

  -

  Nowy Rok (dzień ustawowo wolny od pracy)

  17.01.2013

  -

  Rada Pedagogiczna  - klasyfikacja

  21.01.2013

  -

  Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie klasyfikacji

  22.01.2013

  -

  Zebrania z rodzicami klas 0 - III, godz. 17.00

  23.01.2013

  -

  Zebrania z rodzicami klas IV - VI, godz. 17.00

  25.01.2013

  -

  Zakończenie I semestru

  28.01.2013

  -

  Początek ferii zimowych

   

   

  Luty

  10.02.2013

  -

  Koniec ferii  zimowych

  13.02.2013-15.02.2013

   

  Rekolekcje Wielkopostne

   

   

  Marzec

  12.03.2013

  -

  Zebrania z rodzicami klas 0 - III, godz. 17.00

  13.03.2013

   

  Zebrania z rodzicami klas IV - VI, godz. 17.00

  28.03.2012

  -

  Początek wiosennej przerwy świątecznej                                    

   

   

  Kwiecień

  02.04.2013

  -

  Koniec wiosennej przerwy świątecznej

  04.04.2013

  -

  Sprawdzian po kl. VI (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

  09.04.2013

  -

  Indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. godz. 17.00-18.00

   

   

  Maj

  01.05.2013

  -

  Święto Pracy (dzień ustawowo wolny od pracy)

  02.05.2013

  -

  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.

  03.05.2013

  -

  Święto Konstytucji 3 Maja  (dzień ustawowo wolny od pracy)

  14.05.2013

  -

  Zebrania z rodzicami klas 0 - III, godz. 17.00

  15.05.2013

   

  Zebrania z rodzicami klas IV - VI, godz. 17.00 – informacja o przewidywanych ocenach

  24.05.2013

  -

  Festyn rodzinny (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r. )

  30.05.2013

  -

  Boże Ciało (dzień ustawowo wolny od pracy)

  31.05.2013

  -

  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 05.10.2010r.

   

   

  Czerwiec

  04.06.2013

  -

  Indywidualne konsultacje dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami szkoły, godz. godz. 17.00-18.00

  20.06.2013

  -

  Rada Pedagogiczna - klasyfikacja

  24.06.2013

  -

  Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie klasyfikacji końcoworocznej

  28.06.2013

  -

  Zakończenie roku szkolnego

  29.06.2013 - 31.08.2013

   

  Ferie letnie

 • Obiady - luty 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na luty 2023

  wynosi 10 x 4,50 = 45 zł

   

  Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

  27.01.2023 w godz. 730 - 1400

  30.01.2023 w godz. 730 - 1600

  31.01.2023 w godz. 730 - 1500

   

  W dniach 24 - 26.01.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w lutym", imię, nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

 • Obiady - styczeń 2023

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na styczeń 2023

  wynosi 17 x 4,50 = 76,50 zł

  Wpłaty będą przyjmowane tylko w sekretariacie szkolnym w dniach:

  02.01.2023 w godz. 730-1600

    03.01.2023 - 04.01.2023 w godz. 730-1500

   

  W dniach 02.01.2023 - 04.01.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy 

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w styczniu", imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

  Obiady będą wydawane od dnia 09.01.2023

   

 • Obiady - grudzień 2022

   

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na grudzień 2022

  wynosi 15 x 4,50 = 67,50 zł

   

  Uwaga!

  Wpłaty za obiady można dokonać w dniach 23-30.11.2022

  wyłącznie na rachunek bankowy 

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w grudniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

   

 • Obiady- listopad 2022

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na listopad 2022

  wynosi 20 x 4,50 = 90 zł

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym

  w dniach:

  26-27.10.2022 w godz. 730-1500

  28.10.2022 w godz. 730-1400

   

  W dniach 21-25.10.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

 • Obiady - październik 2022

   

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na październik 2022

  wynosi 19 x 4,50 = 85,50 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym

  w dniach:

  28-29.09.2022 w godz. 730-1500

  30.09.2022 w godz. 730-1400

   

  W dniach 23-27.09.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

 • Obiady - wrzesień 2022

   

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na wrzesień 2022

  wynosi 18 x 4,50 = 81 zł

   

  Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym

  w dniach:

  01.09.2022 w godz.730-1500

  02.09.2022 w godz.730-1400

  05.09.2022 w godz. 730 -1600

   

  W dniach 01-05.09.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

  Obiady będą wydawane od 07.09.2022.

 • Wypłata stypendium

   

  Stypendia naukowe i sportowe będą wypłacane w sekretariacie 

  27.06.2022 w godz. 11.00 - 15.30 

  28.06.2022 w godz. 8.00 - 14.00

  Po stypendium zgłasza się rodzic lub prawny opiekun z dowodem osobistym

   

 • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i rozdanie świadectw odbędzie się w PSP 9 według poniższego harmonogramu:

  23.06.2022 czwartek
  17.00 - klasy 0, I
  17.30 - klasy II, III

  W dniu 24.06.2022 świetlica będzie czynna w godzinach 06.30-15.00.

  24.06.2022 piątek
    8.00 – Msza Św.
    9.00 – klasy VIII
  10.30 – klasy VI, VII
  11.30 – klasy IV, V

 • Obiady - czerwiec 2022

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na czerwiec 2022

  wynosi 13 x 4,00= 52 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  27.05.2022 w godz. 730-1330

  30.05.2022 w godz. 730-1600

  31.05.2022 w godz. 730-1430

   

  W dniach 23-26.05.2022 można dokonać wpłaty za obiady

  na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w czerwcu, imię, nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

  Obiady będą wydawane do dnia 21.06.2022

 • Obiady - maj 2022

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na maj 2022

  wynosi 16 x 4,00= 64 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  27-28.04.2022 w godz. 730-1430

  29.04.2022 w godz. 730-1400

   

  W dniach 22-26.04.2022 można dokonać wpłaty za obiady

  na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w maju, imię nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

 • Obiady - kwiecień 2022

  UWAGA ZMIANA


  Wpłaty na obiady za miesiąc kwiecień będą przyjmowane

  tylko na konto bankowe.


  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na kwiecień 2022

  wynosi 17 x 4,00= 68 zł


  W dniach 25 - 31.03.2022 można dokonać wpłaty na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w kwietniu, imię nazwisko, klasa dziecka. 

  Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

   

 • Obiady - marzec 2022

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na marzec 2022

  wynosi 20 x 4,00= 80 zł

   

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  24.02.2022 godz. 730-1430

  25.02.2022 godz. 730-1330

  28.02.2022 godz. 730-1600

   

  W dniach  21-24.02.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646 

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w marcu, imię nazwisko, klasa dziecka.

  Wpłaty po terminie będą zwracane na dane konto.

   

   

 • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2022

 • Rekrutacja do klasy pierwszej 2022

 • Obiady - luty 2022

   

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na luty 2022

  wynosi 11 x 4,00= 44 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  26 - 27.01.2022 godz. 730-1430

  28.01.2022 godz. 730-1330

                                 

  W dniach 24 - 28.01.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  Wpłaty po terminie będą zwracane na dane konto.

  Obiady będą wydawane od 14 lutego 2022.

   

   

 • Obiady - styczeń 2022

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na styczeń 2022

  wynosi 15 x 3,70= 55,50 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  03.01.2022 godz. 730-1530

  04-05.01.2022 godz. 730-1430

  W dniach 03-05.01.2022 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w styczniu, nazwisko, imię, klasa dziecka.

  Obiady będą wydawane od 10 stycznia 2022.

 • Obiady - grudzień 2021

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII
  na grudzień 2021
  wynosi 16 x 3,70 = 59,20 zł

   Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 
  tylko w dniach:
  26.11.2021 godz. 730-1330
  29.11.2021
  godz. 730-1530
  30.11.2021
  godz. 730-1430

  W dniach 22-25.11.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy
  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646
  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w grudniu, nazwisko, imię, klasa dziecka.

 • Nie będzie obiadów dla uczniów na kwarantannie

   Od 08.11.2021 dla uczniów przebywających na kwarantannie nie będą przygotowywane obiady. Rozliczenie finansowe nastąpi w następnym miesiącu.

 • Obiady - listopad 2021

   Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na listopad 2021

  wynosi 20 x 3,70= 74 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  26-28.10.2021 godz. 730-1500

  Od 20.10.2021 do 26.10.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: za obiady w listopadzie, nazwisko, imię, klasa dziecka.

 • Obiady - październik 2021

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na październik 2021

  wynosi 19 x 3,70= 70,30 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  28-30.09.2021 godz. 730-1500

  Od 24.09.2021 do 28.09.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w październiku, imię nazwisko, klasa dziecka.

 • Obiady - wrzesień 2021

   

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII

  na wrzesień 2021

  wynosi 19 x 3,70= 70,30 zł

   

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

  tylko w dniach:

  01-02.09.2021 godz. 730-1500

  03.09.2021 godz. 730-1400

   

  Obiady będą wydawane od 06.09.2021

   

  Do 03.09.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię nazwisko, klasa dziecka.

   

   

 • Obiady - czerwiec 2021

  Opłata za obiady dla klas 0-VIII
  na czerwiec 2021
  wynosi 14 x 3,50 = 49 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie
  tylko w dniach:

  27.05.2021 godz.730-1430
  28.05.2021
  godz.730-1330
  31.05.2021
  godz.730-1530

  Do dnia 26.05.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w czerwcu, imię nazwisko, klasa dziecka.

 • Obiady

  Dopłata za obiady na maj 2021 będzie zróżnicowana dla dzieci, które korzystały z obiadów w marcu br.

  Klasa 1a, 2a, 2c, 3a(3 osoby), 3c
  dopłata 24,50zł

  Klasa 1b, 1c, 2b, 3a(3 osoby), 3b
  dopłata 31,50zł

  Pozostałe chętne osoby z w/w klas wpłacają po 59,50zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie wyłącznie w dniach:
  04.05.2021–06.05.2021 w godz. 7.30-14.30

  Do 06.05.2021 można również dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

 • Obiady - marzec 2021

   

  Opłata za obiady dla klas 0-III

  na marzec 2021

  wynosi 23 x 3,50 = 80,50 zł

   

  Do 23.02.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

  Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w marcu, imię nazwisko, klasa dziecka.

   

  W sekretariacie wpłaty będą przyjmowane 

  tylko w dniach:

  24 – 25.02.2021 godz. 730-1430

  26.02.2021 godz. 730-1400

 • Obiady - luty 2021

   

  Opłata za obiady dla klas 0-III

  na luty 2021

  wynosi 20 x 3,50 = 70 zł

   

  Do dnia 26.01.2021 można dokonać wpłaty za obiady

  na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

  W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w lutym imię nazwisko klasa dziecka.

   

  W sekretariacie wpłaty będą przyjmowane tylko w dniach:

  26 – 28.01.2021 godz. 730-1500

  29.01.2021 godz. 730-1400

   

   

 • Obiady - styczeń 2021

   

  Opłata za obiady dla klas 0 - III

  na styczeń 2021

  wynosi 10 x 3,50 zł = 35 zł

   

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  14-15.01.2021 godz. 730 - 1500

   Obiady będą wydawane od 18.01.2021.

   

   

 • Obiady - grudzień 2020

  Opłata za obiady dla klas 0

  na grudzień 2020

  wynosi 16 x 3,50 zł = 56 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  27.11.2020 godz. 730 - 1430

  30.11.2020 godz. 730 - 1500

 • Zebrania z Rodzicami

  Zapraszamy na zebrania z Rodzicami

  (online)

    

  03.11.2020 – klasy IV-VIII godz. 17.00 Teams 

  04.11.2020 – klasy I-III godz. 17.00 Teams

   

   

 • Obiady - listopad 2020

  UWAGA, AKTUALIZACJA!

   

  W związku z lekcjami zdalnymi

  w klasach 4 - 8

  zapisy na obiady dla tych klas zostały wstrzymane 

  - czekamy na rozwój sytuacji.

   

   

  Opłata za obiady dla klas 0 - 3

  na listopad 2020

  wynosi 20 x 3,50 zł = 70 zł

  Wpłaty będzie przyjmowała Pani intendentka

  w dniach:

  28 - 29.10.2020 godz. 730- 1430

  30.10.2020 godz. 730 -1400

 • Obiady - październik 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na październik 2020

  wynosi 21 x 3,50 = 73,50 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  28.09.2020 godz. 730- 1530 (poniedziałek)

  29-30.09.2020 godz. 730- 1430 (wtorek, środa)

   


 • Zebrania z Rodzicami - wrzesień 2020

  Zapraszamy na zebrania z Rodzicami
   
  7.09.2020 (poniedziałek)
   
  godz.17.00 - klasy 2 i 3 na Teams
   
  godz. 18.00 - klasy 5 i 6 na Teams
   
  8.09.2020 (wtorek)
   
  godz. 17.00 - klasy 0 i 1 stacjonarnie:
  0A - sala 14, 1A - sala 109, 1B - sala 107, 1C - sala 105
   
  godz. 18.00 - klasy 7 na Teams
   
  godz. 18.00 - klasy 8 stacjonarnie:
  8A - sala 205, 8B - sala 203, 8C - sala 207, 8D - sala 209, 8E - sala 211
   
  9.09.2020 (środa)
   
  godz. 18.00 - klasy 4 i 6E stacjonarnie:
  4A - sala 110, 4B - sala 108, 4C - sala 106, 4D - sala -104
  6E - sala 102
   
  godz. 18.00 - klasa 7F - na Teams
   
   
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

   

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  1.09.2020 wtorek

  Ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się w dwóch formach:

   

  STACJONARNEJ (na placu szkolnym) dla klas: 0, I, IV

  ON-LINE (na Teams) dla klas II, III, V, VI, VII, VIII.

   

  Rozpoczęcie roku na placu szkolnym:

  9.00 – 4a, 4b

  9.30 – 4c, 4d

  10.00 – 1a

  11.00 – 1b

  12.00 – 1c

  13.00 – 0a

  • Cała klasa spotyka się z wychowawcą i dyrekcją na placu od strony placu zabaw.
  • Uczniowie i wychowawca zaopatrzeni są w rękawiczki, maseczki, zachowują odległość.
  • Po uroczystości na placu wychowawca nie spotka się z dziećmi i rodzicami w klasie – wszystkich informacji udzieli rodzicom podczas zebrań planowanych na drugi tydzień września.
  • Bardzo prosimy o galowy strój szkolny: biała bluzka i czarne lub granatowe spodnie/spódnica.
  • Konieczne jest ograniczenie ilości rodziców obecnych na rozpoczęciu roku do jednej osoby na dziecko.
  • Uczniowie klas pierwszych podczas rozpoczęcia złożą Ślubowanie i zostaną pasowani na ucznia.
  • W razie deszczu – spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej.

  Rozpoczęcie roku szkolnego na TEAMS:

  9.30 – klasy VIII

  10.00 – klasy VII

  10.30 – klasy VI

  11.00 – klasy V

  11.30 – klasy III

  12.00 – klasy II

   

 • Obiady - wrzesień 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na wrzesień 2020

  wynosi 18 x 3,50 = 63 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  01 - 03.09.2020 godz. 730- 1430

   

  Obiady będą wydawane od dnia 07.09.2020

 • Obiady - marzec 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na marzec 2020

  wynosi 22 x 3,50= 77,00 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  24.02.2020 godz. 730- 1600 

  25 - 26.02.2020 godz. 730- 1500

 • Obiady - luty 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na luty 2020

  wynosi 7 x 3,50 = 24,50 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  29 - 30.01.2020 w godz. 730- 1500

  31.01.2020 w godz. 730 – 1400

   

 • Obiady - grudzień 2019

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na grudzień 2019

  wynosi 15 x 3,50= 52,50 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  27.11.2019 - 28.11.2019 godz. 730- 1430 

  29.11.2019 godz. 730- 1400

   

   

   

   

 • Opieka świetlicowa

  14 października 2019 roku

  z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   

  W świetlicy szkolnej w godz. 6:30 - 17:00 

  będzie odbywał się dyżur nauczycieli

  sprawujący opiekę dla dzieci rodziców pracujących.

 • Wypłata stypendium

  Wypłata stypendium naukowego dla uczniów klas IV - VIII,

  którzy osiągnęli średnią ocen 5,00 i wyżej oraz stypendium za osiągnięcia sportowe 

  odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w dniach:


  24.06.2019 (poniedziałek) w godz.11.00- 15.00

  25.06.2019 (wtorek) w godz 8.00 - 13.00.


  Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

   

   

   

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

  odbędzie się 19 czerwca 2019 roku (środa)

  wg poniższego harmonogramu:

   

  8.00 - msza św. w obu parafiach

  9.30 - kl. 8

  10.30 - kl. 6 - 7

  11.30 - kl. 4 - 5

  12.30 - kl. 0 - 3

   

 • Półkolonia 2019


  Zapraszamy!

  Harmonogram zajęć - 1 tydzień

  Harmonogram zajęć - 2 tydzień

   

  RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA PÓŁKOLONII
    800 – 830      – Schodzenie się dzieci
    830 – 900      – Śniadanie
    900 – 1215    – Zajęcia w grupach
  1215 – 1230    – Przygotowanie do obiadu
  1230 – 1300    – Obiad
  1300 – 1330    – Relaks poobiedni
  1330 – 1430    – Zajęcia w grupach
  1430 – 1500    – Podwieczorek, zajęcia świetlicowe
            1500    – Rozchodzenie się dzieci do domu

   

   

   SZANOWNI RODZICE!

   

  W okresie wakacyjnym

  od 24.06.2019 r. do 05.07.2019 r.

  już po raz kolejny Uśmiech

  na terenie naszej szkoły

  będzie zorganizowana półkolonia.

   

  Koszt za 2 tygodnie wynosi 280 zł.

  (Istnieje możliwość zapisu dziecka

  na 1 wybrany tydzień/140 zł)

   

  Uwaga!

  11.06.2019 r. ostateczny termin wpłat na półkolonię.

   

  Po tym terminie zostanie uruchomiona lista rezerwowa.

   

   

   

 • Obiady - czerwiec 2019

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na czerwiec 2019

  wynosi: 10 x 3 zł =  30 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  29-30.05.2019 w godz. 730-1500

  31.05.2019 w godz. 730 - 1400

   

 • Opieka w szkole

  Szanowni Państwo
  Dla dzieci potrzebujących opieki w dniach, w których odbywa się egzamin klas VIII (15-17 kwietnia) świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 6.30-17.00, zaś w czasie przerwy wielkanocnej (18-19 kwietnia, 23 kwietnia) w godzinach 7.00-15.00.
   
  Barbara Jazłowiecka
  wicedyrektor szkoły
 • Obiady - kwiecień 2019

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na kwiecień 2019

  wynosi: 13 x 3 zł =  39 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  27-28.03.2019 w godz. 730-1500

  29.03.2019 w godz. 730 - 1400

   

 • Opieka świetlicowa

  W dniu 2 maja 2017 r.

  w naszej szkole nie ma zajęć dydaktycznych (dzień wolny),

  w świetlicy szkolnej w godz. 6:30 - 16:00

  będzie odbywał się dyżur nauczycieli

  sprawujący opiekę dla dzieci rodziców pracujących.

 • I wtorek miesiąca w lutym

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

   

  Indywidualne spotkania z rodzicami (I wtorek miesiąca) 

  w dniu 07 lutego 2017 zostały odwołane

  w związku z przeprowadzonymi zebraniami w styczniu.

 • Opieka świetlicowa

  W dniu 5 kwietnia 2016 r.

  w naszej szkole nie ma zajęć dydaktycznych (sprawdzian szóstoklasisty),

  w świetlicy szkolnej (przy sali gimnastycznej) w godz. 6:30 - 17:00

  będzie odbywał się dyżur nauczycieli

  sprawujący opiekę dla dzieci rodziców pracujących.

 • Półzimowisko 2016

  W okresie ferii od 01.02.2016 do 12.02.2016 roku

  w naszej szkole  odbyło się PÓŁZIMOWISKO.

   

  RAMOWY PLAN PRACY PÓŁZIMOWISKA 

   

  Zapraszamy do oglądania zdjęć z naszych feriiUśmiech  

   

 • Charytatywny Bal Przebierańców 2016

  W dniu 19.01.2016 r. w naszej szkole odbył się Charytatywny Bal Przebierańców, w którym wzięli udział uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych.

  Dochód z Balu przeznaczony został na dzieło Adopcja na Odległość i wysłany na naszą misję na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Bawiąc się podczas Balu, nasi uczniowie dali dzieciom z Afryki możliwość kształcenia, które jest tam bardzo kosztowne.

 • Charytatywny Bal Przebierańców 2016

  Drodzy uczniowie klas IV - VI

  zapraszamy serdecznie na

  CHARYTATYWNY BAL PRZEBIERAŃCÓW

  19 stycznia 2016 (wtorek)

  godz. 1700 - 1900

  Wstęp: 2,50 zł

  Dochód z Balu przeznaczony zostanie na dzieło 

  ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

  i wysłany na naszą misję na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

  Bawiąc się z nami na Balu dajecie dzieciom w Afryce możliwość nauki.

  Organizatorki: A. Świątek, A. Figiel

 • STYPENDIUM NAUKOWE

  Wypłata stypendium za wyniki w nauce dla uczniów klas  V, VI
  odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w dniach:

  05.02.2015 r. w godz. 1100 - 1400 (termin odwołany)

  06.02.2015 r. w godz. 1100 - 1400


  UWAGA! Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

 • PÓŁZIMOWISKO 2015

  RAMOWY PLAN PRACY PÓŁZIMOWISKA W PSP NR 9 W RADOMIU

  W TERMINIE 19.01. – 30.01.2015 r.

 • Wypłata stypendium szkolnego

  Wypłata

  STYPENDIUM SZKOLNEGO

  odbędzie się w dniach

  18 - 19.12.2014 r. w godz. 1100 - 1430

  w sekretariacie szkoły.

  Proszę zgłaszać się z dowodem osobistym.

 • Zebranie Rady Rodziców

  Szanowni Rodzice!!!

  Zapraszam serdecznie na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w środę (19.11.2014 r.) o godz. 17.00 w sali 204.

  Bardzo proszę o obecność.

  Przewodniczący Rady Rodziców
  Mirosław Sambor

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15  odbędzie się w dniu 01.09.2014 r.

  Msza św.  w kościele (parafia św. Józefa) – godz. 8:00

   

  klasy VI    – godz. 9:00

  klasy IV-V   – godz. 10:00

  klasy II-III  – godz. 11:00

  klasy 0-I   – godz. 12:00

 • Obiady - wrzesień 2014

  Opłata za obiady dla klas 0-6

  na wrzesień 2014

  wynosi: 19 x 2,80 = 53,20


  Wpłaty przyjmowane będą

  od 01.09.2014 (poniedziałek) do  03.09.2014 (środa)

  w godz. 730 - 1500


  Obiady będą wydawane od 04.09.2014 (czwartek)

 • SZUKAMY DAWCY SZPIKU DLA JUSTYNY JARZYŃSKIEJ

   

   

  Być może to właśnie Ty jesteś genetycznym bliźniakiem Justynki, która potrzebuje Twojej pomocy.

  Jeśli chcesz uratować komuś życie, to gorąco proszę zgłoś się do najbliższego punktu rejestracyjnego potencjalnych dawców komórek macierzystych.

  Przy rejestracji pobierana jest tylko krew albo wymaz z gardła. Badanie jest bezbolesne i trwa kilka minut.

   

  PODZIEL SIĘ SWOIM SZPIKIEM, TO WŁAŚNIE TWÓJ SZPIK MOŻE OKAZAĆ SIĘ BEZCENNYM DAREM DLA JUSTYNY.

 • Casting w Teatrze Powszechnym w Radomiu

  Dnia 02.06.2014r (poniedziałek) w Teatrze Powszechnym w Radomiu odbędzie się casting na rolę w sztuce dla chłopców w wieku 10-11 lat.

  Zainteresowani rodzice powinni się zgłosić z dzieckiem w teatrze w w/w terminie.

  Informacje o castingu można uzyskać w sekretariacie teatru oraz pod nr telefonu 48 384 53 06 lub 48 384 53 07

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  UWAGA RODZICE!

  30.04.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas 0, informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej godz. 17.00

  13.05.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI, informacja o przewidywanych ocenach rocznych godz. 17.00

  14.05.2014 – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III, informacja o przewidywanych ocenach rocznych godz. 17.00

   

  Zapraszamy rodziców do zapoznania się z naszymi referatami w zakładce Publikacje.

 • Ruszyła rekrutacja na nowych zasadach

  Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów dzieci do zapoznania się z nowymi zasadami rekrutacji do przedszkoli i szkół (Rekrutacja 2014/2015)

 • Charytatywny Bal Przebierańców

  "Charytatywny Bal Przebierańców" odbył się w naszej szkole 13.02.2014 r.

  Wzięli w nim udział uczniowie z klas IV-VI. Dochód z Balu przesłany został na naszą Misję na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Podczas Balu rozdane zostały nagrody za najciekawsze przebranie.

 • Półzimowisko w PSP nr 9

  Półzimowisko 

  od 17.02.2014 do 28.02.2014 roku.

  Zapisy i przyjmowanie wpłat w wysokości 200 zł

  w sekretariacie szkoły od 27.01.2014.

  Uwaga! Są jeszcze ostatnie wolne miejsca. 

  W czasie półzimowiska zajęcia dla uczestników trwają od godz. 8.00 do godz. 15.00.

  Ponadto od 7.00 do 8.00 i od 15.00 do 16.00 obecny będzie wychowawca pełniący dyżur.

 • BUDŻET OBYWATELSKI 2015

  UWAGA RODZICE!!!

  W DNIU 07.02.2014 (PIĄTEK)

  O GODZ. 18.00

  W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE

  PREZYDENTEM MIASTA RADOMIA DOTYCZĄCE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2015.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 • Charytatywny Bal Przebierańców 2014

  Uczniowie klas IV – VI,

  zapraszamy serdecznie na Charytatywny Bal Przebierańców,

  który odbędzie się 13.02.2014 (czwartek) w godz. 17.00 – 19.00.

  W trakcie Balu odbędzie się konkurs na najciekawsze przebranie. Wstęp: 3 zł.

  Całkowity dochód przesłany zostanie do naszej

  placówki misyjnej na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

  Życzymy udanej zabawy.

 • STYPENDIUM NAUKOWE

  Wypłata stypendium za wyniki w nauce 

  dla uczniów klas V, VI

  odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w dniach:

  03.02.2014 r. w godz. 11.00 - 14.00

  04.02.2014 r. w godz. 08.00 - 14.00


  Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

 • Obiady - luty 2014

  Opłata za obiady dla klas 0-6
  na miesiąc luty 2014
  wynosi: 10 x 2,80 =28,00,-

  Wpłaty przyjmowane będą w dniach:
   30.01.2014 w godz.730 -1500
  31.01.2014 w godz. 700-1430

 • Obiady - dofinansowanie w 2014 roku

  UWAGA RODZICE!

  Od 1 stycznia 2014 Urząd Miejski w Radomiu nie będzie finansowywał dodatkowych obiadów dla dzieci potrzebujących - obecnie dyrektor szkoły nie dysponuje pulą bezpłatnych obiadów.

  Rodzice dzieci korzystających z takiej formy pomocy będą zobowiązani zapłacić pełną kwotę lub postarać się o dofinansowanie obiadu z MOPS lub innych organizacji.

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  Zapraszamy na zebrania z rodzicami:

  28.11.2013 – oddziały przedszkolne "zerówki", informacja o wynikach diagnozy wstępnej gotowości szkolnej, godz. 17:00

  17.12.2013 – klasy I – III, informacja o przewidywanych ocenach semestralnych, godz. 18:00

  Uwaga! Zmiana godziny zebrania nastąpiła w związku z prelekcją pt. "Budowanie właściwych relacji pomiędzy domem rodzinnym a szkołą",  na którą zapraszamy o godz. 17:00. Przepraszamy za zmianę i zapraszamy na prelekcję.


  18.12.2013 – klasy IV – VI, informacja o przewidywanych ocenach semestralnych, godz. 17:00

 • Obiady - grudzień 2013

  Opłata za obiady dla klas 0-6
  na grudzień 2013
  wynosi: 15 x 2,80 = 42,-
  Wpłaty przyjmowane będą w dniach
  28.11.2013 w godz. 7:30-15:00
  29.11.2013 w godz. 7:00-14:30
  w sekretariacie

 • Obiady - listopad 2013

  Opłata za obiady dla klas 0-6
  na listopad 2013
  wynosi: 19 x 2,80 =53,20zł

  Wpłaty przyjmowane będą w dniach
   28.10.2013 -30.10.2013
  w godzinach od 730-1500 w sekretariacie

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  • Zebranie z rodzicami uczniów klas 0 - III odbędzie się 10.09.2013 (wtorek) o godz. 17.00

  • Zebranie z rodzicami uczniów klas IV - VI odbędzie się 11.09.2013 (środa) o godz. 17.00

   Zapraszamy

 • BUDŻET OBYWATELSKI 2014 w PSP 9

  Pilny remont sali gimnastycznej w PSP 9!

  Stwórzmy naszym dzieciom lepsze warunki nauki i zabawy!

  W dniu 28 czerwca 2013r. w godzinach od 900 do 1700 w naszej szkole będzie można oddać swój głos popierający wybrane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.

  Głosować mogą uprawnieni do głosowania mieszkańcy Radomia po okazaniu dowodu osobistego.

  Głosy oddawane są na pięć projektów zdaniem wybierających najważniejszych do zrealizowania. Te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostają wprowadzone do budżetu na kolejny rok. Wybrane zostają kolejno projekty z największą liczbą głosów aż do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków budżetowych.

  Zachęcamy gorąco wszystkich uprawnionych do poparcia projektu "8.51.Remont sali gimnastycznej".

  W naszej szkole urna będzie wystawiona również w okresie od 22.07 do 31.08.2013r.

  Ogłoszenie listy zwycięskich projektów nastąpi do 15 listopada 2013r.

  Więcej o głosowaniu (tutaj).

  Więcej o Budżecie Obywatelskim 2014 (tutaj).

 • Szkoła będzie nieczynna

  UWAGA!

  Z powodu urlopów w dniu 16.08.2013 (piątek) szkoła będzie nieczynna.
  Zapraszamy w poniedziałek.

 • Wyprawka szkolna 2013 - wnioski

  Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników są już dostępne w sekretariacie szkoły w godz. 800 - 1500 lub do pobrania tutaj.

  Proszę zachować dowód zakupu podręczników wystawiony imiennie na rodzica lub opiekuna prawnego (faktura lub rachunek).

  Wnioski należy składać do 19 sierpnia 2013 roku.

 • Wyprawka szkolna 2013 - szczegóły pomocy

  18 lipca br. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna" - w naszej szkole objęci są nim uczniowie klas II, IIIV, dla których dochód nie może przekraczać kwoty 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej) oraz uczniowie klas I, dla których dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie.

  5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających kryteriów dochodowych, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji prezydenta miasta.

  W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

  Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

  Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić: 

  • dla uczniów klas I-III - do kwoty 225 zł.
  • dla uczniów klas V - do kwoty 325 zł.

  Więcej szczegółów w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12.07.2013 r.

  Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych upływa 19 sierpnia 2013 r. (druki wniosków w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj). Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu podręczników wystawiony imiennie na rodzica (faktura lub rachunek).

  Termin wypłaty świadczenia rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym uczniów) zostanie ustalony we wrześniu br.

  Druk wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników - do pobrania.

  Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych

 • Wyprawka szkolna 2013 - projekt

  W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna” Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że w chwili obecnej trwają prace nad Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Wyprawka” proszone są o zachowanie dowodu zakupu podręczników wystawionego imiennie na rodzica (faktura lub rachunek) i dowiadywanie się w okresie wakacyjnym w sekretariacie szkoły o terminiewarunkach składania wniosków.

 • STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2013

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  WYPŁATA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

  odbędzie się

  02.07.2013r. (wtorek) w godz. od 1100 do 1400

  03.07.2013r. (środa) w godz. 0900 do 1400

  Osoby, które nie odebrały stypendium w/w terminach proszone są o pilny odbiór do 26 lipca 2013 roku.

  Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

 • Obchody Radomskiego Czerwca '76

  W dniu 25 czerwca 2013r. nasza szkoła wzięła udział w uroczystych obchodach rocznicy wydarzeń radomskich z czerwca 1976 roku.
  Uroczystości zorganizowane były pod pomnikiem Radomskiego Czerwca z udziałem uczestników tamtych wydarzeń oraz przedstawicieli NSZZ Solidarność, z udziałem posłów, senatorów, władz miasta z Prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem i władz samorządowych.
  Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystej mszy celebrowanej przez biskupa Henryka Tomasika, która została poprzedzona przemówieniem Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy i krótkim wystąpieniem młodzieży.

 • Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

  Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się w dniu

  28.06.2013r.

  08:00Msza święta w kościele (Parafia Św. Józefa)

  09:00 - klasy VI

  10:00 - klasy IV-V

  11:00 - klasy II-III

  12:00 - klasy 0-I 

 • Półkolonia 2013 - rozkład dnia

  01.07.2013 - 12.07.2013

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA PÓŁKOLONII

  0800 - 0830 – Schodzenie się dzieci
  0830 - 0900 – Śniadanie
  0900 - 1215 – Zajęcia w grupach
  1215 - 1230 – Przygotowanie do obiadu
  1230 - 1300 – Obiad
  1300 - 1330 – Relaks poobiedni
  1330 - 1430 – Zajęcia w grupach
  1430 - 1530 – Podwieczorek, zajęcia świetlicowe
  1530 - 1600 – Rozchodzenie się dzieci do domu

  W dniu rozpoczęcia półkolonii 01.07.2013r. (poniedziałek) o godz. 800 zapraszamy na spotkanie organizacyjne z kierownikiem półkolonii.

 • Sprzedaż nowych podręczników

  Sprzedaż nowych podręczników - obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 - odbędzie się na terenie szkoły w dwóch terminach:

  I tura: od 24.06.2013r. do 03.07.2013r. w godz. 800  - 1700 w sali nr 15

  II tura: od 26.08.2013r. do 03.09.2013r. (godz. 1000 - 1800)

 • Giełda podręczników

  Giełda podręczników

  W dniach 24.06 - 25.06.2013r. w godz. 13.00 - 16.00

  odbędzie się giełda używanych podręczników dla klas IV - VI

  Każdy podręcznik przeznaczony do sprzedaży powinien być przez ucznia wyceniony.

  Giełda odbywać się będzie na korytarzu szkolnym (parter).

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2013/2014

 • Wycieczka 0g do Muzeum Wsi Radomskiej

  18 czerwca 2013 roku dzieci z oddziału przedszkolnego 0g wraz z wychowawcą były na wycieczce w Muzeum Wsi Radomskiej.

  Dzieci podczas wycieczki miały możliwość obejrzenia wiatraków i starych chałup, w których mieszkali dawniej ludzie na wsi. Poznały pracę kowala, strażaka a także ludzi w gospodarstwie wiejskim. Miały możliwość zobaczenia zwierząt gospodarskich i maszyn używanych do uprawy ziemi.

 • Wycieczka 0a i 0e do Parku Edukacji i Rozrywki

  14 czerwca 2013 roku dzieci z oddziałów 0a i 0e były na wycieczce w Parku Edukacji i Rozrywki "Farma Iluzji" w Mościskach. Podczas kilkugodzinnego pobytu dzieci uczestniczyły w lekcji edukacyjnej "Iluzja na wesoło". Zwiedziły "Latającą Chatę Tajemnic" i "Muzeum Iluzji".

 • Wycieczka 0g do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

  12 czerwca 2013 roku dzieci z oddziału przedszkolnego 0g wraz z wychowawcą panią Renatą Drzymałą były na wycieczce w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

  Dzieci miały możliwość zwiedzenia pałacyku, w którym mieszkał malarz Józef Brandt. Zwiedzały wystawę prac profesor Magdaleny Abakanowicz. Uczestniczyły w zajęciach ceramicznych, gdzie miały możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami. Uwieńczeniem wycieczki było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

 • Powszechna Nauka Pływania - finał programu

  W roku szkolnym 2012/2013 z inicjatywy Prezydenta Miasta Radomia z udziałem Szkolnego Związku Sportowego w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu dzieci z oddziałów przedszkolnych zostały objęte bezpłatnym programem Powszechnej Nauki Pływania.

 • ''Mój ulubiony bohater z bajki"-konkurs plastyczny

  05.06.2013r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt."Mój ulubiony bohater z bajki", w którym brały udział wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły.

  Celem konkursu było rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.

  Organizatorkami konkursu były Ewa Musiał i Teresa Kurys.

 • STYPENDIUM SOCJALNE 2013

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO

  17.06.2013 r.  godz. 11.00 - 14.00

  18.06.2013 r. godz. 8.00 - 14.00

  Proszę zgłaszać się do sekretariatu z dowodem osobistym.

 • "W krainie legend" - konkurs plastyczny

  7 czerwca 2013 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla uczniów klas IV- VI pt. "W krainie legend" zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Celem konkursu była popularyzacja legend polskich, a szczególnie legend regionu radomskiego. Uczniowie mogli wykazać się inwencją twórczą przedstawiając własną interpretację rysunkową treści i w pełni zaprezentować swoje umiejętności plastyczne. Pokonkursowa prezentacja prac uczniów połączona została z wystawą ilustrującą najbardziej znane polskie legendy.

 • Wycieczka 0g do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

  W dniu 22 maja 2013 roku dzieci z oddziału przedszkolnego 0g wraz z wychowawcą panią Renatą Drzymałą były na wycieczce w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dzieci zwiedziły wystawę przyrodniczą i poznały zwierzęta występujące w środowisku przyrodniczym Ziemi Radomskiej. Największe wrażenie wzbudziły cztery eksponaty ruchome, czyli rekonstrukcje jurajskich dinozaurów. Odtworzono je na podstawie skamieniałych śladów odkrytych w Błazinach Górnych i Wierzbicy.

   

 • Półkolonia 2013

  W dniach 01.07.2013 - 12.07.2013 w naszej szkole będzie organizowana półkolonia dla 90 dzieci z klas 0 - III.

  Pierwszeństwo uczestnictwa mają uczniowie naszej szkoły, ale w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane także dzieci z innych placówek oświatowych. 

 • Występ uczniów naszej szkoły w Domu Pomocy Społecznej "Weterana Walki i Pracy"


  29 maja uczniowie z naszej szkolnej świetlicy wraz z uczniami ze świetlicy z PSP nr 15 w Radomiu udali się do Domu Pomocy Społecznej „Weterana Walki i Pracy” przy ul. Wyścigowej i wystąpili w programie artystycznym „Podróż bajkowym pociągiem z Julianem Tuwimem i Janem Brzechwą”. Występ wprowadził wszystkich w pogodny nastrój, dostarczył przyjemnych wrażeń i wzruszeń mieszkańcom Domu, a dzieciom sprawił wiele radości. Na koniec pensjonariusze i ich opiekunowie podziękowali małym artystom za przedstawienie, nagrodzili ich gromkimi brawami oraz zaprosili na kolejne spotkania.

  Opiekunowie dzieci: p. Adrianna Figiel, p. Ewa Jagiełło, p. Magda Staszewska.

 • "Mistrz Języka Ojczystego" - finał konkursu polonistycznego

  Laureatki konkursu z Panią Magdaleną Ślifirczyk

  21 maja 2013 roku w PSP nr 32 w Radomiu odbył się finał konkursu polonistycznego „Mistrz Języka Ojczystego”. Naszą szkołę reprezentowały: Natalia Gębka z kl. 6e, Kaja BukowskaAgnieszka Dasiewicz z kl. 6a, które zdobyły II miejsce z pośród uczestników dziewięciu radomskich szkół podstawowych, biorących udział w zmaganiach językowych.

 • Festyn Rodzinny - zdjęcia

    

  Więcej zdjęć w zakładce GALERIA 

  i na stronie www.echodnia.eu

   

 • "Rowerowa szkoła"

  8 i 9 maja 2013r. uczniowie klas V i VI wzięli udział w prelekcji pt."Rowerowa szkoła". Zajęcia przeprowadził pan Paweł Błach ze Stowarzyszenia "Bractwo Rowerowe". Celem spotkania było omówienie bezpiecznych zachowań rowerzysty i pieszego na drodze oraz popularyzacja roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu. Na zakończenie prelekcji uczniowie otrzymali poradniki, płyty z filmami edukacyjnymi oraz wzięli udział w krótkim teście wiedzy. Uczniowie, którym poszło najlepiej otrzymali upominki.

 • IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ"

  We wtorek 7 maja 2013r. w naszej szkole odbył się finał IV Międzyszkolnego Konkursu z zakresu Pierwszej pomocy "Ratujemy i uczymy ratować".

  Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu wiedzy oraz wykazanie się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Majchrzak, Aleksandra Tomtas oraz Urszula Wróbel z klasy 3e. Dziewczynki zajęły II miejsce.

  Serdecznie GRATULUJEMY!!!

  Więcej zdjęć w GALERII (kliknij tutaj).

 • "Majówka w Europie" - 14 Festyn Rodzinny

  PSP nr 9 w Radomiu serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Ustronia na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 24 maja 2013r. w godz. od 1600 do 19 00 (piątek) na placu szkolnym przy ul. Sandomierskiej 19

  Atrakcje:

  • koncert zespołu MIKSTURA

  • występy artystyczne uczniów naszej szkoły

  • dania kuchni państw europejskich

  • ścianka wspinaczkowa

  • przejażdzka końmi

  • pokazy strażackie i pierwszej pomocy

  • "pchli targ"

  • i wiele innych!!!

  ZAPRASZAMY Uśmiech

 • Z wizytą w straży pożarnej

  W dniu 16.05.2013r. dzieci z oddziału przedszkolnego „ 0h ’’ wybrały się z wizytą do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Traugutta w Radomiu. Podczas spotkania mogły obejrzeć wozy strażackie i zapoznać się z ich wyposażeniem. Dowiedziały się dużo o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające.

  Beata Safin- wychowawczyni 0h.

   

  Więcej zdjęć w GALERII (kliknij tutaj).

   

 • "Raz na ludowo" w DZIEWIĄTCE

  W dniu 10 maja 2013 r. w naszej szkole odbyło się V Międzyszkolne Spotkanie Artystyczne „Raz na ludowo” dla uczniów klas 0 - III. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań artystycznych u dzieci, a także przekazanie młodemu pokoleniu odchodzących w zapomnienie tradycji ludowych. Zadaniem uczestników było wykonanie jednego tańca lub zabawy ludowej. 

  W rywalizacji wzięło udział dziewięć zespołów z sześciu szkół podstawowych i jednego przedszkola, które reprezentowały bardzo wysoki poziom.

  W skład komisji weszli:

  • Pani Ilona Jaroszek – dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej,

  • Pani Marta Kopeć – przedstawiciel rodziców,

  • Pani Monika Chmielewska – Zioło – wicedyrektor PSP nr 9 w Radomiu,

  • Pan Mirosław Mendyk – instruktor tańca w Klubie Osiedlowym „Ustronie”.

  Organizatorki składają serdeczne podziękowania Pani Ilonie Jaroszek – dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Radzie Rodziców przy PSP nr 9 w Radomiu za ufundowanie nagród oraz Pani Grażynie Smoleń za przygotowanie dekoracji.

 • Sukces uczennic z naszej szkoły!

  Laureatki konkursu z panią Magdaleną StaszewskąWe wtorek 14 maja Zuzia Kizińska (kl. 3a) oraz Oliwia Górka i Zuzia Mostowska (kl. 2b) reprezentowały naszą szkolną świetlicę w Międzyświetlicowym Turnieju Tańca Nowoczesnego "Tańczmy Razem" organizowanym przez PSP nr 4 i zajęły I miejsce.

  Serdecznie gratulujemy Uśmiech

   

 • Zebrania z rodzicami klas II i IV - VI

  Zebranie członków Rady Rodziców przy PSP nr 9 w Radomiu odbędzie się w dniu 15.05.2013r. (środa) o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej.

  Zebrania z rodzicami uczniów klas II, IV, V oraz VI odbędą się w dniu 15.05.2013r. (środa) o godz. 17.00.

   

 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

  W dniu 25 kwietnia 2013 r. w naszej szkole odbył się 2 etap Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Konkurs został przygotowany i zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego p. Annę Świątek i p. Ewę Sadal. W konkursie uczestniczyli uczniowie czterech radomskich szkół: PSP 2, PSP 3, PSP 9, PSP 20.

  Finałowym zadaniem konkursowym była prezentacja w języku angielskim. Zakwalifikowani w I etapie uczniowie klas V i VI mieli za zadanie przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację w formie plastycznej lub multimedialnej na temat: „The most interesting place in Great Britain”.

 • Międzyszkolny konkurs plastyczny

  „Słoń Trąbalski i inni bohaterowie- zostań ilustratorem wierszy Juliana Tuwima”- międzyszkolny świetlicowy konkurs plastyczny 

  W dniu 25.04.2013r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu plastycznego „Słoń Trąbalski i inni bohaterowie - zostań ilustratorem wierszy Juliana Tuwima” zorganizowanego przez wychowawców świetlicy z okazji obchodów Roku Juliana Tuwima. W uroczystości uczestniczyli nagrodzeni oraz wyróżnieni wychowankowie świetlic zaprzyjaźnionych Szkół wraz ze swoimi wychowawcami i rodzicami. Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców młodym artystom wręczała Pani Dyrektor naszej Szkoły- Beata Badeńska.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii (kliknij tutaj).

 • "WIRTUOZ" w PSP 9

  Koncert grupy WIRTUOZW dniu 19 kwietnia uczniowie klas IV - VI wysłuchali audycji ŁÓDZKIEGO BIURA KONCERTOWEGO "WIRTUOZ", której temat brzmiał: "DLACZEGO INSTRUMENTY GRAJĄ?". Marek Kubisiak, Bogdan Grad i Piotr Pietrzak zaprezentowali instrumenty oraz przykłady ich wykorzystania w muzyce klasycznej, ludowej i rozrywkowej. Uczniowie mogli zobaczyć i posłuchać jak brzmi flet, klarnet, saksofon sopranowy, buzuki, gitara akustyczna, czy gitara elektryczna. Na koniec wybrani uczniowi  spróbowali zagrać na instrumentach perkusyjnych i wspólnie z zespołem wykonali utwór "La Bamba" Los Lobos. Wszystkim towarzyszył dobry humor i fajna zabawa.

  Więcej zdjęć w GALERII (kliknij tutaj).                                                         

 • Rekrutacja do klasy pierwszej i do oddziału przedszkolnego

  Szanowni Rodzice i  Opiekunowie

  jeśli nie dokonali Państwo wyboru placówki dla Waszego Dziecka, 

  to zapraszamy do zapisywania dzieci siedmioletnich (rocznik 2006) i sześcioletnich (rocznik 2007) do naszej placówki do klasy pierwszej na rok szkolny 2013/2014 oraz dzieci pięcioletnich (rocznik 2008) i sześcioletnich (rocznik 2007) do oddziału przedszkolnego.

  Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły pod numerem (048) 366-41-30.

 • CZWÓRKA CUP

  W piątek 12 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu odbył się Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt "CZWÓRKA CUP". W turnieju rywalizowały szkoły podstawowe.  Wszystkie szkoły reprezentowały wysoki poziom i duże zaangażowanie.

  W finale dziewczęta z naszej szkoły pod opieką p.Pawła Podymniaka pokonały PSP nr 32 1:0 i zajęły I miejsce.

  GRATULUJEMY!!!

 • I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej "Sing Along"


  Uczennica naszej szkoły Kamila Kołsut (6f) została wyróżniona w I Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Angielskiej "Sing Along", który odbył się 16 kwietnia 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Radomiu. Kamila wykonała znany przebój pod tytułem "Beautiful" piosenkarki Chiny McClain.

  Gratulujemy Uśmiech

 • Szkolny Konkurs "Piosenki o wiośnie"

  W dniu 18.04.3013r. odbył się VI Szkolny Konkurs „Piosenki o wiośnie” skierowany dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Jego celem było rozwijanie u dzieci zdolności artystycznych i propagowanie miłego spędzania czasu wolnego.

  Piosenki o wiośnie - szkolny konkurs

 • Konkurs plastyczny "Odpadkowe stwory"

  W piątek 19.04.2013r. grupa dzieci z klas II uczęszczających do świetlicy szkolnej wzięła udział w konkursie plastycznym „Odpadkowe stwory” organizowanym przez Klub Osiedlowy „Ustronie” z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

  Zadaniem dzieci było stworzenie wymyślonego stwora, fantastycznej postaci przy wykorzystaniu wszelkich odpadów (butelek, pojemniczków, kartonów, patyczków, gazet itp.). Dzieci wykonywały prace pod okiem p. Iwony Wardeckiej i Magdaleny Staszewskiej. 

 • Pasowanie na czytelnika

  Więcej zdjęć w galeriiW dniu 17.04.2013r. w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet czytelników. Podczas spotkania dzieci zostały wprowadzone w świat literatury dziecięcej, poznały zasady poszanowania i wypożyczania książek. 

  Uczennice klasy 5b należące do koła bibliotecznego przygotowały dla uczniów ciekawostki o książkach oraz zagadki związane z bohaterami wierszy, bajek i baśni. Pierwszoklasiści aktywnie i z dużym zaangażowaniem odpowiadali na pytania i rozwiązywali zagadki.

  Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie złożyli uroczystą przysięgę i zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Na ręce wychowawców każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom. Na zakończenie spotkania uczniowie mogli po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyć książkę.

 • Obiady - maj 2013

  Opłata za obiady dla klas 0-6 na maj 2013 wynosi:
  18 x 2,80 = 50,40 zł
  Wpłaty przyjmowane będą w dniach
  25 kwietnia 2013 (czwartek) w godz. 730 - 1500

  26 kwietnia 2013 (piątek) w godz. 700 - 1430
  w sekretariacie szkoły.

 • Konkurs Pięknego Czytania

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci biblioteka szkolna w dniu 3.04.2013r. zorganizowała szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas III, którego celem była prezentacja umiejętności czytelniczych uczniów. Uczestnicy w pierwszej części konkursu czytali fragment wybranej przez siebie książki, starając się jak najpiękniej zaprezentować przygotowany przez siebie tekst. W drugiej części, nieco trudniejszej, uczniowie czytali wiersze Juliana Tuwima przygotowane przez jury. Jury oceniało płynność czytania, dykcję, tempo, intonację, siłę głosu, umiejętność własnej interpretacji tekstu.

   

 • WYNIKI KONKURSU "Wiedzy O Polskich Noblistach"

  III etap konkursu rozstrzygnięty!

  Uczniowie naszej szkoły Karolina Gawęda (6f) i Paweł Strawa (5c) wraz z opiekunem - nauczycielem historii - p. Renatą Dębowską, wzięli udział w Finale V Edycji "Konkursu Wiedzy O Polskich Noblistach", który odbył się 22 marca 2013 r. w Publicznym Gimnazjum nr 13 im. Noblistów Polskich w Radomiu.
 • KIERMASZ WIELKANOCNY

  W dniach 22, 25 i 26 marca 2013 r. zapraszamy na kiermasz świąteczny, podczas którego sprzedawane będą prace wykonane przez uczniów z naszej szkoły. 

 • Powitanie WIOSNY

  Powitanie wiosny w klasach 1-3

  22.03.2013 roku w godz.9-11.30 w naszej szkole odbyła się impreza okolicznościowa poświęcona pożegnaniu zimy a powitaniu tak utęsknionej WIOSNY!!!

  W konkursach, zabawach i grach uczestniczyli uczniowie klas 1-3 oraz ich wychowawcy.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII (kliknij tutaj).

 • II Festiwal Minikoszykówki

  W dniu 19 marca 2013 r. w naszej szkole odbył się II Festiwal MinikoszykówkiOrganizatorami Festiwalu byli: MKS Piotrówka Radom oraz ROSA Radom.

  Zajęcia z uczniami klas czwartych prowadzili zawodnicy ROSY Radom: Kim Adams, Nic Wise, trenerzy: ROSY Radom p. Marek Łukomski, MKS Piotrówka - p. Albert Siekiera oraz koordynator młodzieżowych grup koszykówki p. Dawid Mazur.

  II Festiwal Minikoszykówki - wiecej zdjęć w galerii PSP 9

 • Relacja z turnieju Super Farmera w naszej szkole

  Turniej Super Farmer w PSP nr 9 w RadomiuW poniedziałek 18 marca 2013 r. w naszej szkole odbył się szkolny turniej gry w Super Farmer dzięki uprzejmości firmy Granna, która bezpłatnie przekazała gry do turnieju oraz nagrody dla najlepszych.

  Rozgrywki były pełne emocji, śmiechu, krzyków i pozytywnego stresu. Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą umiejętnością, liczenia, planowania, przewidywania i kalkulowania ryzyka.

   

 • Obiady - kwiecień 2013

  Opłata za obiady dla klas 0-6 na kwiecień 2013 wynosi:
  19 x 2,80 = 53,20 zł
  Wpłaty przyjmowane będą w dniach
  od 25 marca 2013 do 26 marca 2013 w godz. 730 - 1530
  w sekretariacie szkoły.

 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III (projekt zakończony)

 • "Tuwim Dzieciom" - wyniki konkursu recytatorskiego klas "0"


  Konkurs recytatorski "Tuwim Dzieciom"W dniu 14 marca 2013 w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski "Tuwim Dzieciom", skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych.

  Celem konkursu było wspieranie działań twórczych uczniów, dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, prezentacja umiejętności artystycznych uczniów, jak również popularyzacja literatury dziecięcej w związku z obchodami Roku Juliana TuwimaOrganizatorkami konkursu były Beata Gościniewicz-Kusyk i Elżbieta Basińska.

  Więcej zdjęć z konkursu tutaj.

   

 • Matematyka bez Granic JUNIOR

  W dniu 12 marca 2013r. uczniowie klas 5b i 6b wzięli udział w XXIV edycji Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez Granic" JUNIOR.

  Uczniowie klasy piątej mieli do rozwiązania 8 zadań, zaś uczniowie klasy szóstej 9 zadań. Obie klasy musiały przetłumaczyć, a następnie rozwiązać jedno zadanie, którego treść była podana w języku angielskim.

  Wyniki konkursu będą znane w drugiej połowie kwietnia.

 • Zebrania z rodzicami

  Zebrania z rodzicami:

  klasy 0-III
  w dniu 12.03.2013 godz. 17:00

  klasy IV-VI
  w dniu 13.03.2013 godz. 17:00

  Rodzice dzieci 5 letnich
  spotkanie z dyrektorem szkoły
  dn. 12.03.2013 o godz. 16:30 w jadalni.

 • Szkolny Konkurs Recytatorski klas 1-3

  Dnia 22 lutego 2013 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas 1-3. Brało w nim udział 28 uczniów.

  Organizatorkami Szkolnego Konkursu Recytatorskiego były p. E. Augustyniak i p. E. Czerska.

 • "Dziewiątka" na Gali Mistrzów Sporu 2012

  Gala Mistrzów Sportu 201225 stycznia 2013 r w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego odbyła się Gala Mistrzów Sportu 2012. Poznaliśmy najlepszych sportowców naszego miasta. W gronie najlepszych znalazła się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, nagrodzona za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie szkół podstawowych VIII Radomskiej Olimpiadzie MłodzieżyImprezę uświetniły występy radomskich grup tanecznych: Akademia Tańca CMG, Fabryka Tańca IDOL, Szkoła Tańca RockStep, Fabryka Studio i 26-600 Studio. 

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 • VI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy

  W grudniu odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy. Zgłosiło się 11 szkół podstawowych (PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 5, PSP nr 13, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 24, PSP nr 32, PSP nr 33, PSP nr 34, oraz PSP nr 9). Termin oddania prac upłynął 12 grudnia 2012 roku.

 • Szkolny Konkurs Piosenki "Jesienne nutki"

  Dnia 21 listopada 2012 r. odbył się Szkolny Konkurs Piosenki „Jesienne nutki”, w  którym udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych. Celem konkursu była prezentacja talentów wokalnych oraz rozwijanie twórczości muzycznej wśród najmłodszych uczniów.

  Organizatorkami konkursu były p. Monika Grabczak i p. Beata Safin.

  Więcej zdjęć z konkursu tutaj.

   

   

 • Adopcja na odległość


  W dniu 19.11.2012r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas V i VI z Misjonarzami Salezjańskimi –
  ks. Markiem Kowalskim i panem Jean-Chrysostome Sanza Mulangu.

  Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda życie ich rówieśników w Afryce oraz poznali szczegóły akcji „Adopcji na odległość”, w którą nasza szkoła zaangażowana jest od 2007 roku.

 • Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

  Dnia 1 października 2012 r. odbyły się wybory do MSU. Spośród 114 uczniów klas I-III do głosowania przystąpiło 105 uczniów. Każdy mógł oddać 1 głos na swojego kandydata.

 • Dofinansowanie

  PILNE!

  W związku z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty podwyższeniu ulegają kryteria dochodowe uwzględniane przy rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, dlatego większa liczba uczniów będzie mogła skorzystać z tego świadczenia.