Wizja szkoły

Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją
jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.

(Albert Einstein)

Misja Szkoły

  • Szkoła stwarza uczniom optymalne warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju oraz przygotowania go do dalszego kształcenia i prawidłowego funkcjonowania w społeczności.

Wizja Szkoły

  • Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ciągle doskonali się i dokształca.
  • Stwarzamy bezpieczne warunki pobytu w szkole.
  • Kultywujemy polską tradycję, korzystamy z dziedzictwa kulturowego miasta i regionu.
  • Organizujemy wszechstronną pomoc potrzebującym uczniom, obejmujemy działaniami profilaktycznymi wszystkich uczniów.
  • Oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych.
  • Promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym i w regionie.
  • Unowocześniamy i uzupełniamy bazę i wyposażenie szkoły.

Dodatkowe informacje