Szkoła w liczbach

Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Radom. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Liczba oddziałów:  33 (w tym 1 oddział przedszkolny)
Liczba uczniów: 762 (w tym 25 w oddziale przedszkolnym)

 Szkoła dysponuje:

 • 22 salami lekcyjnymi
 • 2 pracowniami komputerowymi
 • Salą gimnastyczną
 • Salą gimnastyki korekcyjnej
 • Boiskiem

W szkole funkcjonują:

 • Oddziały przedszkolne - 1
 • Biblioteka
 • Trzy świetlice
 • Stołówka (cena obiadu: 3,50 zł)
 • Gabinet logopedy
 • Gabinet pedagoga
 • Gabinet pielęgniarki

Dodatkowe informacje