Patron szkoły

 

 

"Tradycje można przechowywać tak jak rodzinne klejnoty,
Dobrze zamknięte nie giną, ale też i nie promienieją.
Tradycja polska powinna promieniować
Powinna rzucać blaski na życie i zabarwiać je."

Henryk Sienkiewicz 

Kalendarium Sienkiewiczowskie

 

1846

Dnia 5 maja w Woli Okrzejskiej na Podlasiu przychodzi na świat Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, syn Józefa i Stefanii z Ciecieszowskich.

1858

Nauka w gimnazjum. Pierwsze utwory literackie.

1866

Po zdaniu egzaminu wstępnego do Szkoły Głównej Henryk Sienkiewicz zapisuje się na wydział lekarski, z którego przenosi się na prawny, a wreszcie na filologiczny.

1869

W kwietniu w "Przeglądzie Tygodniowym" ukazuje się recenzja teatralna ze sztuki Sardou "Nasi najserdeczniejsi" z Wincentym Rapackim w roli głównej, pierwsza drukowana praca Sienkiewicza; w lipcu w "Tygodniku Ilustrowanym" studium literackie o Mikołaju Sępie Szarzyńskim, a w rok później szkic o Kasprze Miaskowskim.

1872

Druk powieści Na marne w tygodniku "Wieniec", a w "Przeglądzie Tygodniowym" Humoresek z teki Woroszyłły podpisany pseudonimem Litwos. Początek pracy dziennikarskiej.

1874

Henryk Sienkiewicz poznaje Marię Jadwigę Kellerównę, Milę. Zaręczyny i pierwszy wyjazd zagraniczny do Brukseli i Paryża opisany w listach do narzeczonej. Ojciec Kellerów zrywa listownie zaręczyny.

1875

W "Bluszczu" druk noweli Sielanka, w "Gazecie Polskiej" - noweli Stary sługa.

1976

Druk noweli Hania w "Gazecie Polskiej".

1877

19 lutego Sienkiewicz wyjeżdża do Ameryki jako korespondent "Gazety Polskiej", która drukuje jego reportaże zatytułowane Listy z podróży. W tym cyklu opis debiutu Heleny Modrzejewskiej na scenie w San Francisco w 1877.

1878

Powrót do Europy. Pobyt w Paryżu (Listy Litwosa z wystawy paryskiej) i Normandii. Praca nad nowelami Przez stepyOrsoKomedia z pomyłekJemiołJanko Muzykant. W dalszym ciągu praca dziennikarska, której efekty są cykle Mieszaniny literacko-artystyczne w "Niwie" i Wiadomości bieżące w "Gazecie Polskiej".

1879

Odczyty we Lwowie, Szczawnicy i Krynicy. Pobyt w Zbarażu. Wyjazd do Włoch, gdzie powstają nowele Z pamiętnika korepetytora i Za chlebem. W Wenecji Sienkiewicz poznaje Marię i Jadwigę Szetkiewiczówny.

1880

W firmie Gebethner i Wolff ukazuje się pierwszy tom Pism.

1881

18 sierpnia ślub z Marią Szetkiewiczówną, Marynią.

1882

W tym roku powstaje nowela Bartek zwycięzca. 15 lipca rodzi się syn Henryk Józef Kazimierz.

1883

Od maja druk Ogniem i mieczem w odcinkach na łamach warszawskiego "Słowa" i krakowskiego "Czasu". 13 grudnia rodzi się córka Jadwiga, Dzinia.

1884

Wyjeżdża na kurację do Włoch, Francji i Niemiec z chorą na gruźlicę Marynią. Praca nad Potopem.

1885

19 października umiera Maria Sienkiewiczowa.

1886

Koniec pracy nad Potopem. Podróż do Grecji, Włoch i Turcji.

1887

Druk powieści w odcinkach Pan Wołodyjowski.

1888

Ukończenie Pana Wołodyjowskiego. Sienkiewicz otrzymuje od nieznanego ofiarodawcy dar 15 tysięcy rubli.

1889

Przekazanie daru Akademii Umiejętności w Krakowie na stypendium im. Marii Sienkiewiczowej dla zagrożonych gruźlicą artystów i uczonych. Ukończenie Trylogii. Praca nad powieścią Bez dogmatu.

1890

Wyjazd do Egiptu i Zanzibaru przerwany w 1891 przez febrę.

1891

Praca nad Listami z Afryki.

1892

Zaręczyny z Marynuszką, Marią Wołodkowiczówną.

1893

Praca nad powieścią Rodzina Połanieckich. 9 maja wybór na członka Akademii Umiejętności. 11 września ślub z Marynuszką i wspólny wyjazd do Włoch. W Nervi Marynuszka opuszcza Henryka.

1894

Ukończenie Rodziny Połanieckich.

1895

Prace nad Quo vadis.

1896

Ukończenie Quo vadis. Rozwiązanie małżeństwa z Marynuszką orzeczeniem Kongregacji Świętej Inkwizycji. Wydanie Trylogii u Hipolita Wawelberga. Sienkiewicz członkiem Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu.

1898

Starania Sienkiewicza o wzniesienie w stulecie urodzin poety pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.

1899

Udział pisarza w odsłonięciu pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu w Wielkopolsce; Sienkiewicz poznaje kolejną Marię swego życia - Marię Radziejewską (Maryję). Wilson Barret, angielski aktor i dramaturg, tworzy wersję sceniczną Quo vadis, z powodzeniem graną w Anglii, a także w Polsce.

1900

Ukończenie Krzyżaków. Podczas uroczystych obchodów 500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego Sienkiewicz otrzymuje tytuł doktora honoris causa. Obchody jubileuszu 25-lecia pracy literackiej Henryka Sienkiewicza w całym kraju. 22 grudnia w Warszawie wręczenie daru od narodu Aktu własności Oblęgorka podczas uroczystej akademii na Ratuszu.

1901

Wystąpienie Sienkiewicza z odezwą w sprawie dzieci polskich we Wrześni.

1902

Oficjalny przyjazd pisarza do Oblęgorka. Sara Barnhard wystawia w swym paryskim teatrze przeróbkę sceniczną Ogniem i mieczem. Sceny Paryża, Brukseli i Odessy wystawiają balet Quo vadis.

1903

Konkurs dramatyczny im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi. Organizowanie akcji pomocy dla ofiar powodzi, która latem nawiedziła Królestwo.

1904

Odznaczenie Legią Honorową przez rząd francuski. 5 maja ślub z Marią Babską, zwaną Marytką.

1905

Ożywiona akcja polityczna - przemówienie z balkonu domu w Alejach Jerozolimskich 20; Sienkiewicz wygłasza je podczas głośnej procesji narodowej, tj. manifestacji 5 listopada. Ukończenie powieści Na polu chwały. Odebranie Nagrody Nobla w dniu 10 grudnia w Sztokholmie.

1906

Sienkiewicz prezesem Rady Nadzorczej zalegalizowanej Polskiej Macierzy Szkolnej. Zostaje członkiem Serbskiej Akademii Nauk i rzymskiej "Akademii Arkadów". Ogłoszenie "Listu otwartego do J.C.M. Wilhelma II, Króla Pruskiego" przeciw antypolskiej polityce, przedrukowanego przez nieomal całą prasę Europy.

1907

Sienkiewicz członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

1909

Ukończenie powieści Wiry. We Francji święci sukces opera Quo vadis Jeana Nougesa. W Niemczech cieszy się powodzeniem oratorium Feliksa Nowowiejskiego Quo vadis.

1911

Druk powieści W pustyni i w puszczy, praca nad Legionami. Premiera opery Quo vadis Caina w Teatrze Wielkim w Warszawie.

1912

W Paryżu wystawa gigantycznej, złożonej z czterech tryptyków, panoramy Quo vadis Jana Styki.

1913

Powstają filmowe wersje Quo vadis filmowane równocześnie we Francji i Włoszech.

1914

Przerwanie druku Legionow w "Czasie" na II części powieści. Sienkiewicz wraz z rodziną wyjeżdża z Oblęgorka do Krakowa, a następnie do Wiednia i Szwajcarii.

1915

Sienkiewicz organizuje przy współudziale Ignacego Jana Paderewskiego w Vevey koło Lozanny Generalny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

1916

Intensywna praca na rzecz ofiar wojny w Polsce. Siedemdziesiąta rocznica urodzin pisarza. 15 listopada Henryk Sienkiewicz umiera w Vevey nie doczekawszy wolności. 25 listopada "Tygodnik Ilustrowany" drukuje ostatni utwór Sienkiewicza Wspomnienie, ukończone 9 dni przed śmiercią.

1924

27 października uroczyste sprowadzenie zwłok pisarza do Polski i złożenie w podziemiach Katedry św. Jana w Warszawie.

Ostatni portret Henryka Sienkiewicza malowany przez Kazimierza Pochwalskiego w Wiedniu w 1915 roku, ukończony po śmierci pisarza.

Portret pisarza pędzla Kazimierza Pochwalskiego.

Dodatkowe informacje