Półkolonia 2021 Poszukiwacze Przygód

PÓŁKOLONIA 2021
Poszukiwacze przygód
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

7.00 – 8.00        – Schodzenie się dzieci
8.00 – 8.30        – Śniadanie
8.30 – 12.00      – Zajęcia w grupach
12.00 – 13.00    – Obiad, relaks poobiedni
13.00 – 15.00    – Zajęcia w grupach
15.00 – 16.00    – Rozchodzenie się dzieci do domu

Czytaj więcej...

Odbiór stypendiów

Informujemy, że odbiór stypendium za wyniki w nauce i stypendium sportowe będzie można odebrać wyłącznie w terminie:
28.06.2021 (poniedziałek) w godz. 11:00-16:00 oraz
29.06.2021 (wtorek) w godz. 7:30-14:30.

Przerwa wakacyjna - zerówki

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Radomia w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, termin przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2020/2021 dla oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu został ustalony na okres od 05.07.2021 do 13.08.2021.

Konkurs ofert - modernizacja instalacji elektrycznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu, ul. Sandomierska 19 ogłasza konkurs ofert na „Wymianę rozdzielni sali gimnastycznej wraz z wymianą kabla zasilającego oraz wyniesienie głównego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku” wg zasad określonych w obowiązujących przepisach, na podstawie podanych niżej zakresu prac.

Oferty w formie pisemnej w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły, Radom,  ul. Sandomierska 19 w terminie  do 30 czerwca 2021 r. do godz. 1200. W ofercie należy podać: dane oferenta, proponowaną cenę brutto, sposób i termin płatności, okres gwarancji i dołączyć wykonanie wizji lokalnej potwierdzone przez Zlecającego
Otwarcie kopert nastąpi 05 lipca 2021 r. o godz. 1000Z wygrywającym umowa będzie zawarta w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2020/21

Zakończenie roku i rozdanie świadectw odbędzie się w PSP 9 według poniższego harmonogramu:

24.06.2021 czwartek
Uroczyste zakończenie z udziałem Pani Dyrektor na placu szkolnym.
Rozdanie świadectw w salach (bez udziału rodziców).
17.00 - Klasy 0, I
17.30 - Klasy II, III

W dniu 25.06.2021 świetlica będzie czynna w godzinach 06.30-15.00.

25.06.2021 piątek
8.00 – Msza Św.
Uroczyste zakończenie z udziałem Pani Dyrektor na placu szkolnym.
Rozdanie świadectw w salach (bez udziału rodziców).
9.00 – Klasy VIII
10.00 – Klasy VII
10.30 – Klasy VI
11.00 – klasy IV, V

Konkurs ofert - remont posadzki korytarza

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu, ul. Sandomierska 19 ogłasza konkurs ofert na „Dokończenie remontu posadzki korytarza w budynku szkoły” wg zasad określonych w obowiązujących przepisach, na podstawie załączonego przedmiaru.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły, Radom,  ul. Sandomierska 19 w terminie  do 25 czerwca 2021 r. do godz. 1000. W ofercie należy podać dane oferenta i proponowaną kwotę brutto za wykonanie remontu. 
Otwarcie kopert nastąpi 25 czerwca 2021 r. o godz. 1030Z wygrywającym  umowa będzie zawarta w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Przedmiar dotyczący planowanego remontu.

Wpłaty na Komitet Rodzicielski

Przypominamy, że dobrowolna roczna składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi odpowiednio:

  • dla jednego dziecka w szkole - 40 zł
  • dla dwojga dzieci w szkole - 50 zł
  • dla trojga i więcej dzieci w szkole - 60 zł

Składkę można wpłacać w Sekretariacie Szkoły lub na konto Rady Rodziców w Banku Millenium. 
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę (klasy).

Dane do wpłat:
Bank Millenium
nr konta 35 1160 2202 0000 0004 8000 8651

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy

Półkolonia 2021

Półkolonia 2021 - Poszukiwacze przygód

Termin:
Turnus I. 28.06.2021 - 2.07.2021
Turnus II. 5.07.2021 - 9.07.2021

Uczestnicy: dzieci z klas 0-IV  (także uczniowie spoza naszej szkoły)

Opłata: 250 zł za jeden turnus półkolonii

Wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły w dniach:
7.06. 2021 do 11.06.2021 w godz. 8.00-14.00

Zapisy:
- osobiście w gabinecie  wicedyrektorów
- na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- telefonicznie: 4836664130
- poprzez dziennik elektroniczny do wicedyrektor Barbary Jazłowieckiej

Karta kwalifikacyjna   Regulamin półkolonii
        
Oświadczenie rodzica / opiekuna   Klauzula informacyjna

Czytaj więcej...

Zwrot podręczników do biblioteki

Komplet podręczników uczniowie zwracają w reklamówce foliowej. Dołączają do podręczników wypełniony Formularz zwrotu podręczników. Dokument musi być podpisany przez rodzica/opiekuna dziecka.

Uczniowie przynoszą podręczniki w wyznaczonym dniu według Harmonogramu zwrotów.

Podręczniki po kwarantannie będą odpisywane uczniom. Jeśli będą braki w ilości zwracanych podręczników lub uwagi, co do ich stanu, uczniowie i rodzice będą powiadomieni i poproszeni o ich uregulowanie w wyznaczonych dniach.

Za zgubiony lub zniszczony podręcznik uczniowie dokonują wpłaty w sekretariacie szkoły według cennika podręczników. Potwierdzenie wpłaty przynoszą do biblioteki (do wglądu).

Klasy 7 przynoszą podręczniki do biblioteki.
Klasy 4, 6 przynoszą podręczniki do sali 15 (sala zabaw).
Klasy 5, 8 przynoszą podręczniki do boksu w szatni.
Klasy 1, 2, 3 podręczniki (łącznie z j. angielskim) zbierają wychowawcy i przynoszą do biblioteki.

Dodatkowe informacje