Obiady - październik 2021

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na październik 2021

wynosi 19 x 3,70= 70,30 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

tylko w dniach:

28-30.09.2021 godz. 730-1500

Od 24.09.2021 do 28.09.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w październiku, imię nazwisko, klasa dziecka.

Dobrowolne ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się ze szczegółami dobrowolnego ubezpieczenia dzieci w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń:

Ulotka dla rodzica

Bezpieczna szkoła PZU EDUKACJA oferta 2021

Informacja Administratora danych osobowych dla klienta

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA

Deklaracja NNW Edukacja złącznik 1

Więcej na stronie http://www.pzu.pl/ 

Wpłaty na Komitet Rodzicielski

Przypominamy, że dobrowolna roczna składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi odpowiednio:

  • dla jednego dziecka w szkole - 40 zł
  • dla dwojga dzieci w szkole - 50 zł
  • dla trojga i więcej dzieci w szkole - 60 zł

Składkę można wpłacać w Sekretariacie Szkoły lub na konto Rady Rodziców w Banku Millenium. 
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę (klasy).

Dane do wpłat:
Bank Millenium
nr konta 35 1160 2202 0000 0004 8000 8651

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy

Szczepienia dzieci

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z apelem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi w sprawie szczepień dzieci powyżej 12 roku życia skierowanym do uczniów i rodziców.

List do uczniów

List do rodziców

Stypendium szkolne 2021/2022

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać go za pośrednictwem poczty oraz platformy e-PUAP. Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134,  na stronie www.bip.mops.radom.pl oraz w poniższych plikach.

Czytaj więcej...

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022

Wszystkie podręczniki są refundowane
oprócz podręczników
do Religii i Wychowania do życia w rodzinie.
Pakiet do oddziału przedszkolnego, również nie jest refundowany.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1.09.2021 środa

Ze względu na wciąż trwającą epidemię i związane z tym ograniczenia, nasza szkoła w tym roku również nie będzie organizować tradycyjnego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dla całej społeczności szkolnej.
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli, rozpoczęcie roku w PSP 9 odbędzie się według poniższych zasad:

 

Czytaj więcej...

Rekrutacja do klasy integracyjnej

Wniosek o przyjęcie do klasy integracyjnej

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do nowo utworzonej klasy integracyjnej mają obowiązek pobrania załączonego wniosku, uzupełnienia jego I części i złożenia wniosku wraz z kopią orzeczenia do Wydziału Edukacji poprzez wrzucenie do urny. Dokumenty powinny być w podpisanej kopercie:

                           Wydział Edukacji (klasa integracyjna).

Można również zanieść wniosek osobiście do Wydziału Edukacji wraz z orzeczeniem (do wglądu).

Sprawa dość pilna.

Dodatkowe informacje