Dzień Otwarty 2024

Obiady - marzec 2024

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na marzec 2024

wynosi 19 x 4,50 = 85,50 zł

 

Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

27-29.02.2024 w godz. 730 -1500

 

W dniach 23-26.02.2024 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

Adopcja na odległość

 

W środę 07.02.2024 (od 8.30 na I piętrze) 

zapraszamy do zakupu pysznych pizzerek

w ramach akcji Pizzerka dla Afryki. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na "Adopcję na odległość", w której nasza szkoła bierze udział nieprzerwanie od 2007 roku i przesłany na naszą placówkę misyjną w Abidjan na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Uczniów klas 1-8 chętnych do pomocy w akcji prosimy o zgłaszanie się do p. A. Figiel lub p. A. Świątek.

Serdecznie zapraszamyUśmiech

Wypłata stypendium

 

Stypendium naukowe i sportowe wypłacane będzie w sekretariacie szkoły:

15 stycznia godz. 8.00-15.00

16 stycznia godz. 8.00-14.00

Stypendium będzie wypłacane rodzicowi po okazaniu dowodu osobistego.

Zimowisko 2024

Półzimowisko 2024 – Lodowa Kraina

Karta kwalifikacyjna   Regulamin wypoczynku   Zasady organizacyjne
Organizacja przyjścia i odbioru dziecka    Regulamin wycieczki  
Harmonogram zimowiska

Lista uczestników wg grup

Termin: Turnus 15.01 – 19.01.2024

Uczestnicy:
Oferta skierowana jest do dzieci z klas 0-IV  (przyjmujemy także dzieci z innych szkół Gminy Miasta Radomia)

ZAPISY:
Zapisy przyjmowane będą w wyznaczonym dniu lub do wyczerpania miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisu należy dokonać w dniu:  11.12.2023
- osobiście w sekretariacie:  w godz. 7.30 do 16.00, lub
- telefonicznie: 483664130 w godz. 7.30 – 16.00
Uwaga: Jedna osoba nie może zapisać więcej niż 3 dzieci.
Uwaga: Ilość miejsc jest ograniczona.
W przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc, uczestnicy będą przyjmowani na listy rezerwowe.

OPŁATA: 350 zł za jeden turnus
Wpłaty za półzimowisko można dokonać dopiero po potwierdzeniu zapisu dziecka.
Wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły w dniach:
18.12.2023 – 20.12.2023, w godz. 8-15

Czytaj więcej...

ERASMUS+ A Happy Life in a Healthy Environment

Międzynarodowy projekt edukacyjny dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Erasmus+

A Happy Life in a Healthy Environment

Koordynatorem projektu jest szkoła w Rumunii, a partnerami szkoły w Turcji, Chorwacji oraz Polsce. Będzie on obejmował działania lokalne oraz 5-dniowe wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej, zdrowego trybu życia i odżywiania wśród społeczności szkolnej, a także stosowanie ekologicznych praktyk na co dzień. Udział w programie Erasmus pozwoli uczniom nie tylko nawiązać nowe znajomości, poznać kulturę i zwyczaje krajów, które będą odwiedzać, ale także podnieść świadomość interkulturową i rozwijać ich umiejętności komunikacyjne.

Regulamin rekrutacji do projektu

Załączniki do regulaminu:

Zał. 1 – formularz udziału ucznia w projekcie

Zał. 2 – zgoda opiekunów prawnych na udział w projekcie

Zał. 3 – zgoda na publikację wizerunku

Uzupełnione dokumenty (formularz zgłoszeniowy, formularz zgody na publikację wizerunku oraz zgodę na udział w projekcie) należy składać w sekretariacie szkoły do 29 stycznia do godziny 15.00.

Zobacz partnerskie szkoły...

XV Międzyszkolny Konkurs Świąteczny - wyniki

W grudniu w naszej szkole odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Świąteczny, do którego zgłosiło się 10 szkół podstawowych (PSP nr 3, PSP nr 4, PSP nr 6, PSP nr 15, PSP nr 17, PSP nr 19, PSP nr 20, PSP nr 24, PSP nr 27 oraz PSP nr 9). Na konkurs wpłynęło łącznie 44 prace konkursowe (17 kart technicznych, 20 kart wykonanych grafiką komputerową oraz 7 animacji).

   

Wyniki konkursu...

Wyniki konkursu

 

Wyniki konkursu na

najpiękniejszą pocztówkę Bożonarodzeniową

z życzeniami dla dzieci na misji w Afryce

Kategoria klasy 1-3

1 miejsce – Nikodem Kowalski 1b
2 miejsce – Dominik Bańcerowski 3c
3 miejsce – Michał Becher 1c i Zuza Korczak 2a

Kategoria klasy 4-8

1 miejsce – Natalia Suwalska 4c
2 miejsce – Kornelia Czerwiec 4c
3 miejsce – Maja Gajewska 7b

Gratulujemy!

Zwycięskie pocztówki zostaną wkrótce wysłane.
Prace są wywieszone na tablicy misyjnej na II piętrze.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.

Dodatkowe informacje