Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z naborem

do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych,

które opublikowane są w zakładce REKRUTACJA.

 

Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy - odbiór nagród

 

Zapraszamy

opiekunów uczniów ze szkół

PSP nr 13, PSP nr 15, PSP nr 17, PSP nr 24, PSP nr 29 oraz PSP nr 34

po odbiór nagród do sali nr 9

za udział

XIV Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym

w dniach od 26 stycznia do 3 lutego 2023 roku w następujących godzinach:

Poniedziałek   

  710-1500

Wtorek

  710 – 1030 lub 1115-1600

Środa 

  710 - 1205

Czwartek 

  710 – 845 lub 1030 - 1400

Piątek  

  710 - 1200

 

Wszystkim zwycięzcom, uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

 

Organizatorki:
Anna Chrzanowska i Marzena Szeliga

Obiady - luty 2023

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na luty 2023

wynosi 10 x 4,50 = 45 zł

 

Wpłaty będą przyjmowane w sekretariacie szkolnym tylko w dniach:

27.01.2023 w godz. 730 - 1400

30.01.2023 w godz. 730 - 1600

31.01.2023 w godz. 730 - 1500

 

W dniach 24 - 26.01.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w lutym", imię, nazwisko, klasa dziecka.

Wpłaty po terminie będą zwracane konto wpłacającego.

 

"Na tropie Yeti" - zasady organizacyjne półzimowiska

 

UWAGA! Są jeszcze wolne miejsca na I turnus.  

Na II turnus przyjmujemy zapisy na listę rezerwową. 

Zapisów można dokonać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły 48 366-41-30.


  

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów

do zapoznania się

ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi

półzimowiska „Na tropie Yeti”

 

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu
Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 11 lat
Liczba uczestników i grup kolonijnych:
I turnus: 90 osób – 6 grup
II turnus: 90 osób – 6 grup

Warunki uczestnictwa:

  • Warunkiem udziału dziecka w wypoczynku jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i dostarczenie wypełnionej oraz podpisanej karty uczestnika. Niezachowanie ustalonych terminów związanych z dostarczeniem dokumentów i dokonania wpłaty będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy uczestników i zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.
  • Przestrzeganie przez uczestników i rodziców/opiekunów: regulaminu (załącznik), zasad organizacyjnych, rozkładu dnia oraz harmonogramu zajęć (załącznik).
  • Zapisanie dziecka na półkolonię/półzimowisko jest równoznaczne z przyjęciem przez rodzica/opiekuna załączonych zasad oraz regulaminu.
  • Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz publikowanie jego zdjęć na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w związku z uczestnictwem w wypoczynku. W przypadku braku zgody – informuje o tym wychowawcę.

    Czytaj więcej...

Półzimowisko 2023

Półzimowisko 2023 – Na tropie Yeti

Termin:
Turnus I. 13.02 – 17.02.2023

Turnus II. 20.02 – 24.02.2023

Do pobrania:     Regulamin     Karta kwalifikacyjna uczestnika

Klauzula informacyjna (RODO)

Uczestnicy:

Oferta skierowana jest do dzieci z klas 0-IV  (przyjmujemy także dzieci spoza naszej szkoły)

ZAPISY:

Zapisy przyjmowane będą w wyznaczonym dniu lub do wyczerpania miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisu należy dokonać w dniu:  17.01.2023
- osobiście w sekretariacie:  w godz. 8.00 do 16.00

lub

- telefonicznie: 48 3664130 w godz. 8.00 – 16.00

Uwaga: Ilość miejsc jest ograniczona.

W przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc, uczestnicy będą przyjmowani na listy rezerwowe.

OPŁATA: 300 zł za jeden turnus

Czytaj więcej...

Obiady - styczeń 2023

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na styczeń 2023

wynosi 17 x 4,50 = 76,50 zł

Wpłaty będą przyjmowane tylko w sekretariacie szkolnym w dniach:

02.01.2023 w godz. 730-1600

  03.01.2023 - 04.01.2023 w godz. 730-1500

 

W dniach 02.01.2023 - 04.01.2023 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy 

Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: "Za obiady w styczniu", imię, nazwisko, klasa dziecka. 

Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

Obiady będą wydawane od dnia 09.01.2023

 

XIV Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy - wyniki

W grudniu w naszej szkole odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy, do którego zgłosiło się 7 szkół podstawowych (PSP nr 13, PSP nr 15, PSP nr 17, PSP nr 24, PSP nr 29, PSP nr 34 oraz PSP nr 9). Na konkurs wpłynęło łącznie 47 prac konkursowych (20 kart technicznych, 17 kart wykonanych grafiką komputerową oraz 10 animacji).

Wyniki konkursu...

Wesołych Świąt

Dzień Pluszowego Misia - konkurs

Dodatkowe informacje