Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty - szczegółowe harmonogramy:

Język polski 30.11.2021 (wtorek)

Matematyka 01.12.2021 (środa)

J.ang./J.niem 02.12.2021 (czwartek)

Obiady - grudzień 2021

Opłata za obiady dla klas 0-VIII
na grudzień 2021
wynosi 16 x 3,70 = 59,20 zł

 Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 
tylko w dniach:
26.11.2021 godz. 730-1330
29.11.2021
godz. 730-1530
30.11.2021
godz. 730-1430

W dniach 22-25.11.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy
Bank Pekao SA 25124032591111001103881646
W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady w grudniu, nazwisko, imię, klasa dziecka.

Nie będzie obiadów dla uczniów na kwarantannie

 Od 08.11.2021 dla uczniów przebywających na kwarantannie nie będą przygotowywane obiady. Rozliczenie finansowe nastąpi w następnym miesiącu.

Ostatnie pożegnanie

Renata Drzymała

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek 09.11.2021, po długiej chorobie, w wieku 49 lat odeszła nasza koleżanka Renata Drzymała nauczycielka przyrody. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele w Lipsku w dniu 13.11.2021 (sobota) o godz. 11.00.

Ostatnie pożegnanie

Paweł Nowak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w środę 03.11.2021, po długiej chorobie, w wieku 42 lat odszedł nasz kolega Paweł Nowak nauczyciel wychowania fizycznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 06.11.2021r. o godz. 13.00 na Gołębiowie w kościele Chrystusa Króla przy ul. Orląt Lwowskich 9.

40 lecie szkoły

W związku z uroczystościami związanymi z obchodami 40 lecia szkoły,

dzień 29.10.2021 będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dzieciom potrzebującym opieki zapewniamy zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godzinach 6.30-15.00.

Dobrowolne ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się ze szczegółami dobrowolnego ubezpieczenia dzieci w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń:

Ulotka dla rodzica

Bezpieczna szkoła PZU EDUKACJA oferta 2021

Informacja Administratora danych osobowych dla klienta

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA

Deklaracja NNW Edukacja złącznik 1

Więcej na stronie http://www.pzu.pl/ 

Wpłaty na Komitet Rodzicielski

Przypominamy, że dobrowolna roczna składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi odpowiednio:

  • dla jednego dziecka w szkole - 40 zł
  • dla dwojga dzieci w szkole - 50 zł
  • dla trojga i więcej dzieci w szkole - 60 zł

Składkę można wpłacać w Sekretariacie Szkoły lub na konto Rady Rodziców w Banku Millenium. 
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę (klasy).

Dane do wpłat:
Bank Millenium
nr konta 35 1160 2202 0000 0004 8000 8651

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy

Dodatkowe informacje