Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych

Informujemy, że w zakładce REKRUTACJA zamieszczone zostały uzupełniające zasady dotyczące naboru na rok szkolny 2020/2021.

Dodatkowe informacje