Obiady - marzec 2020

Opłata za obiady dla klas 0-8

na marzec 2020

wynosi 22 x 3,50= 77,00 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

24.02.2020 godz. 730- 1600 

25 - 26.02.2020 godz. 730- 1500

Dodatkowe informacje