Obiady - styczeń 2020

Opłata za obiady dla klas 0-8

na styczeń 2020

wynosi 17 x 3,50 = 59,50 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

03.01.2020 w godz. 730- 1400

07– 08.01.2020 w godz. 730 – 1500

Obiady będą wydawane od 09.01.2020.

Dodatkowe informacje