Obiady - wrzesień 2019

Opłata za obiady dla klas 0-8

na wrzesień 2019

wynosi 18 x 3,50= 63 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

02.09.2019 godz. 730- 1600

03.09 – 04.09.2019 godz.730 -1430

Obiady będą wydawane od 05.09.2019 roku.

Dodatkowe informacje