Obiady - listopad 2019

Opłata za obiady dla klas 0-8

na listopad 2019

wynosi 19 x 3,50= 66,50 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

29.10.2019 - 31.10.2019 godz. 730- 1430

Dodatkowe informacje