Obiady - grudzień 2019

Opłata za obiady dla klas 0-8

na grudzień 2019

wynosi 15 x 3,50= 52,50 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

27.11.2019 - 28.11.2019 godz. 730- 1430 

29.11.2019 godz. 730- 1400

 

 

 

 

Dodatkowe informacje