Zebrania rodziców

Szanowni Państwo,
w związku z ogólnopolską akcją protestacyjną nauczycieli planowane w dniach 9-10.04.2019 zebrania z rodzicami zostają przełożone na 24.04.2019 (klasy I-III) oraz 25.04.2019 (klasy IV-VII) godz. 17.00.
 
Z poważaniem 
Barbara Jazłowiecka - wicedyrektor szkoły

Dodatkowe informacje