Wypłata stypendium

Wypłata stypendium naukowego dla uczniów klas V, VI,VII i VIII,

którzy osiągnęli średnią ocen 5,00 i wyżej

odbywać się będzie w sekretariacie szkoły 

w dniach:

06.02.2020 (czwartek) w godz. 11.00- 14.00

07.02.2019 (piątek) w godz 7.30 - 14.00.


Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

Dodatkowe informacje