STYPENDIUM NAUKOWE I SPORTOWE

Stypendium naukowe dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,9 i wyżej

oraz stypendium za osiągnięcia sportowe 

wypłacane będzie w sekretariacie szkoły w dniach:

04.07.2017 (wtorek) w godz. 11.00 - 14.00

05.07.2017 (środa) w godz. 10.30 - 14.00. 

 (następne dni) w godz. 8.00 - 14.00.

Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

Dodatkowe informacje