Obiady - luty 2019

Opłata za obiady dla klas 0-8

na luty 2019

wynosi: 14 x 3 zł = 42 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

23 - 24.01.2019 w godz. 730-1500

25.01.2019 w godz. 730-1400

Obiady  będą wydawane od 11.02.2019. 

Uwaga!

W związku z dużym zapotrzebowaniem na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 postanawia, że pierwszeństwo mają:

  1. dzieci wytypowane przez MOPS
  2. dzieci z oddziału przedszkolnego przebywające na świetlicy szkolnej
  3. dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących

Wykupienie obiadów przez pozostałych uczniów zależy od kolejności zgłoszenia. 

 

Dodatkowe informacje