Obiady - październik 2017

Opłata za obiady dla klas 0-7

na październik 2017

wynosi: 21 x 3 zł = 63 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

tylko w dniach:

27-28.09.2017 w godz. 730-1500

29.09.2017 w godz. 730-1430

 

Uwaga!

W związku z dużym zapotrzebowaniem na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 postanawia, że pierwszeństwo mają:

  1. dzieci wytypowane przez MOPS
  2. dzieci z oddziału przedszkolnego przebywające na świetlicy szkolnej
  3. dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących

Wykupienie obiadów przez pozostałych uczniów zależy od kolejności zgłoszenia. 

 

Dodatkowe informacje