Obiady - styczeń 2018

Opłata za obiady dla klas 0-7

na styczeń 2018

wynosi: 10 x 3 zł = 30 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

tylko w dniach:

2-3.01.2018 w godz. 730-1500

Uwaga!

W związku z dużym zapotrzebowaniem na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 postanawia, że pierwszeństwo mają:

  1. dzieci wytypowane przez MOPS
  2. dzieci z oddziału przedszkolnego przebywające na świetlicy szkolnej
  3. dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących

Wykupienie obiadów przez pozostałych uczniów zależy od kolejności zgłoszenia. 

 

Dodatkowe informacje