Obiady - styczeń 2019

Opłata za obiady dla klas 0-8

na styczeń 2019

wynosi: 15 x 3 zł = 45 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

02 - 03.01.2019 w godz. 730-1500

04.01.2019 w godz. 730-1400

Obiady  będą wydawane od 07.01.2019. 

Uwaga!

W związku z dużym zapotrzebowaniem na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 postanawia, że pierwszeństwo mają:

  1. dzieci wytypowane przez MOPS
  2. dzieci z oddziału przedszkolnego przebywające na świetlicy szkolnej
  3. dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących

Wykupienie obiadów przez pozostałych uczniów zależy od kolejności zgłoszenia. 

 

Dodatkowe informacje