Obiady - marzec 2019

Opłata za obiady dla klas 0-8

na marzec 2019

wynosi: 18 x 3 zł = 54 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

26-28.02.2019 w godz. 730-1500

 

Uwaga!

W związku z dużym zapotrzebowaniem na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 postanawia, że pierwszeństwo mają:

  1. dzieci wytypowane przez MOPS
  2. dzieci z oddziału przedszkolnego przebywające na świetlicy szkolnej
  3. dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących

Wykupienie obiadów przez pozostałych uczniów zależy od kolejności zgłoszenia. 

 

Dodatkowe informacje