Obiady - czerwiec 2018

Opłata za obiady dla klas 0-7

na czerwiec 2018

wynosi: 12 x 3 zł = 36 zł

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

tylko w dniach:

28.05.2018 w godz. 730-1530

29 - 30.05.2018 w godz. 730-1430

 

Uwaga!

W związku z dużym zapotrzebowaniem na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 postanawia, że pierwszeństwo mają:

  1. dzieci wytypowane przez MOPS
  2. dzieci z oddziału przedszkolnego przebywające na świetlicy szkolnej
  3. dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących

Wykupienie obiadów przez pozostałych uczniów zależy od kolejności zgłoszenia. 

 

Dodatkowe informacje