Stypendium naukowe i sportowe

Stypendium naukowe i sportowe wypłacane będzie w sekretariacie szkoły:

4 lipca (czwartek) godz. 7.30 - 15.00

5 lipca (piątek) godz. 7.30 - 15.00

Stypendium obiera rodzic/opiekun prawny po okazaniu dowodu osobistego.

Po tym terminie prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem.

Dodatkowe informacje