Obiady - czerwiec 2024

Opłata za obiady dla klas 0-VIII
na czerwiec 2024
wynosi 12 x 4,50 = 54,- zł

Wpłaty będą tylko przyjmowane w sekretariacie szkolnym w dniach:

27.05.2024 w godz. 730-1600
28-29.05.2024 
w godz. 730-1430
 

W dniach 22-26.05.2024 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy
Bank Pekao SA 25124032591111001103881646
Wpłaty po terminie będą zwracane na konto wpłacającego.

Dodatkowe informacje