Obiady - wrzesień 2021

 

Opłata za obiady dla klas 0-VIII

na wrzesień 2021

wynosi 19 x 3,70= 70,30 zł

 

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie 

tylko w dniach:

01-02.09.2021 godz. 730-1500

03.09.2021 godz. 730-1400

 

Obiady będą wydawane od 06.09.2021

 

Do 03.09.2021 można dokonać wpłaty za obiady na rachunek bankowy Bank Pekao SA 25124032591111001103881646

W tytule wpłaty należy wpisać: Za obiady we wrześniu, imię nazwisko, klasa dziecka.

 

 

Dodatkowe informacje