Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne w dniach 22.03 – 25.04.2021 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Radomiu.

Uwaga! termin obowiązywania nauki zdalnej został przedłużony do 25.04.2021, z wyłączeniem oddziału przedszkolnego, który od 19.04.2021 wraca do normalnej nauki w szkole.

Od 22 marca do 25 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas I-VIII będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.
Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały placówki wychowania przedszkolnego ( w tym oddział przedszkolny).
Szkoły będą miały obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.

Organizacja pracy w PSP Nr 9:
1. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.
2. Nauka w klasach I-III będzie przebiegała w trybie zdalnym zgodnie z dotychczasowym planem lekcji
3. Zajęcia specjalistyczne odbywają się stacjonarnie.
4. Opieka świetlicowa i obiady są TYLKO dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.

Dodatkowe informacje