Zaświadczenia VIII klas

 

Linki do wyników przesłane zostały za pomocą dziennika elektronicznego.

Odbiór zaświadczeń

klas VIII

w dniu 3.08.2020 r. w następujących godzinach:

 

godz. 9:00 – kl. 8d

godz. 9:30 – kl. 8c

godz. 10:30 – kl. 8b

godz. 11:30 – kl. 8a

 

Ci, którzy z Was nie podpisali się w księdze przy odbiorze świadectwa, proszę pamiętać o dopełnieniu tej formalności przy odbiorze zaświadczenia.

 

Obiór kart zdrowia uczniów klas VIII  po 31.08.2020 r. przez rodziców w gabinecie pielęgniarki, w godzinach pracy pielęgniarki.

 

Zarówno uczniowie jaki i rodzice proszeni są o przybycie po odbiór w maseczkach, rękawiczkach, z własnym długopisem.

Dodatkowe informacje