Wykaz podręczników

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

 

Wszystkie podręczniki są refundowane

oprócz podręczników do

Religii, Wychowania do życia w rodzinie i zeszytów ćwiczeń z dopiskiem "dodatkowo".

 Pakiet do oddziału przedszkolnego, również nie jest refundowany.

Dodatkowe informacje