Wypłata stypendium

Wypłata stypendium naukowego (średnia ocen 5,00 i wyżej)

oraz za osiągnięcia sportowe

dla uczniów klas IV -  VIII,

odbywać się będzie w sekretariacie szkoły

w dniach:

30.06.2020 (wtorek) w godz. 9.00 - 14.00

01.07.2020 (środa) w godz. 9.00 - 14.00.

 

Rodzic po odbiór stypendium zgłasza się z dowodem osobistym,

a także zaopatrzony w rękawiczki, maseczki i własny długopis.

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

Dodatkowe informacje