Pracownicy

Pracownicy pedagogiczni

Dyrektor szkoły

mgr Beata Badeńska - nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektorzy szkoły

mgr Monika Chmielewska-Zioło - nauczyciel dyplomowany

mgr Jadwiga Kozieł - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych

mgr Barbara Jazłowiecka - nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Kurys - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Elżbieta Augustyniak - nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Drzymała - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Farbisz-Kuśta - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Gadalska - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Gościniewicz - Kusyk - nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Kowalczyk - nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Lucima - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Radzimowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Safin - nauczyciel dyplomowany

mgr Grażyna Smoleń - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Sułek - nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Wójcicka - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Fiodorow - nauczyciel dyplomowany

mgr Martyna Liwanowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Staszewska - nauczyciel mianowany

mgr Urszula Batorska - nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele języka polskiego

mgr Małgorzata Kostecka - nauczyciel mianowany

mgr Justyna Krzosek - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Kurek - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Oroń - nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Jarzyńska - nauczyciel mianowany 

Nauczyciele języka angielskiego

mgr Aneta Ławacz - nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Sadal - nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Skałbania - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Świątek - nauczyciel dyplomowany

mgr Adrianna Figiel - nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Wielicka-Dąbrowska - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel historii i etyki

mgr Renata Dębowska - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele matematyki

mgr Grażyna Pietroń - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Suwalska - nauczyciel dyplomowany

mgr Bogumiła Szałowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Budzyńska - nauczyciel mianowany

Nauczyciele przyrody

mgr inż. Anna Domagała - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Śpiewak - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Marzena Śpiewak - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele informatyki i techniki

mgr Anna Chrzanowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Szeliga - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele religii

mgr Lucyna Mucha - s. Sylwana - nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Janik - nauczyciel dyplomowany

ks. Ryszard Robakiewicz - nauczyciel mianowany

ks. Krzysztof Wróbel - nauczyciel mianowany

Nauczyciel muzyki

mgr Anna Górka - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel plastyki

mgr Anna Górka - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Rataj - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Joanna Dziechcińska - nauczyciel dyplomowany

mgr Krzysztof Malec - nauczyciel dyplomowany

mgr Paweł Podymniak - nauczyciel dyplomowany

mgr Piotr Socha - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Zahorska - nauczyciel dyplomowany

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Janusz - nauczyciel dyplomowany

Psycholog szkolny

mgr Agnieszka Werniewicz - nauczyciel kontraktowy

Logopeda

mgr Justyna Sambor - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Potucha - nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele świetlicy

mgr Bożena Drachal - nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Grabczak - nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Jagiełło - nauczyciel dyplomowany

mgr Jadwiga Kozieł - nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Wieczorek - nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Basińska - nauczyciel mianowany

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Monika Chmielewska-Zioło - nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Kobylarczyk - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Rataj - nauczyciel dyplomowany

 

 Pracownicy administracji i obsługi 

Sekretariat

Barbara Tyczyńska

Wojciech Jakubiak

Księgowość

mgr Agnieszka Różańska

Dorota Stąporska

Inspektor BHP

Mirosław Pawłowski

Pielęgniarki

Janina Maciąg

Intendentka

Ewa Sobania

Kucharki

Barbara Fabiszewska

Emilia Matyjaśkiewicz

Elżbieta Kulińska

Iwona Rożek

Marlena Zugaj

Obsługa

Urszula Cholewińska

Marcin Gliszczyński

Monika Kruszel

Bożena Leśniewska

Jolanta Maciejewska

Wioletta Ratyńska

Grażyna Warczachowska

Konserwator

Zygmunt Iluchin

Dodatkowe informacje