Pracownicy

Pracownicy pedagogiczni

Dyrektor szkoły

mgr Beata Badeńska - nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektorzy szkoły

mgr Monika Chmielewska-Zioło - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Jazłowiecka - nauczyciel dyplomowany

Edukacja przedszkolna

mgr Magdalena Fiodorow - nauczyciel dyplomowany

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Augustyniak - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Gadalska - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Gościniewicz - Kusyk - nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Kowalczyk - nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Lucima - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Radzimowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Safin - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Sułek - nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Wójcicka - nauczyciel dyplomowany

mgr Martyna Liwanowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Staszewska - nauczyciel dyplomowany

 

Język polski

mgr Małgorzata Kostecka - nauczyciel mianowany

mgr Justyna Krzosek - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Kurek - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Oroń - nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Jarzyńska - nauczyciel mianowany 

mgr Iwona Świerczyńska - nauczyciel mianowany

Język angielski

mgr Aneta Ławacz - nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Sadal - nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Skałbania - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Świątek - nauczyciel dyplomowany

mgr Adrianna Figiel - nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Wielicka-Dąbrowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Julita Bębenek - nauczyciel mianowany

mgr Paulina Sosnowska - nauczyciel stażysta

Język niemiecki

mgr Julita Mrozowicz - nauczyciel kontraktowy

Matematyka

mgr Grażyna Pietroń - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Suwalska - nauczyciel dyplomowany

mgr Bogumiła Szałowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Budzyńska - nauczyciel mianowany

mgr Aneta Krawczyk - nauczyciel kontraktowy

Biologia

mgr inż. Anna Domagała - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Śpiewak - nauczyciel dyplomowany

Chemia

mgr Monika Kocur - nauczyciel dyplomowany

Fizyka

mgr Izabela Zawadka - nauczyciel dyplomowany

Przyroda

mgr inż. Anna Domagała - nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Drzymała - nauczyciena dyplomowany

mgr Dariusz Nawrot - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Śpiewak - nauczyciel dyplomowany

Geografia

mgr Dariusz Nawrot - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Śpiewak - nauczyciel dyplomowany

Historia

mgr Renata Dębowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Świerczyńska - nauczyciel mianowany

Muzyka

mgr Anna Górka - nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Siejek-Bąk - nauczyciel dyplomowany

Plastyka

mgr Beata Rataj - nauczyciel dyplomowany

mgr Grażyna Smoleń - nauczyciel dyplomowany

Informatyka i technika

mgr Anna Chrzanowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Szeliga - nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Wieczorek - nauczyciel dyplomowany

Religia

mgr Ewa Janik - nauczyciel dyplomowany

ks. Ryszard Robakiewicz - nauczyciel mianowany

mgr Krystyna Walkiewicz - nauczyciel mianowany

ks. Krzysztof Wróbel - nauczyciel mianowany

ks. Mateusz Czernik - nauczyciel stażysta

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Renata Drzymała - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Śpiewak - nauczyciel dyplomowany

Wychowanie fizyczne

mgr Joanna Dziechcińska - nauczyciel dyplomowany

mgr Krzysztof Malec - nauczyciel dyplomowany

mgr Paweł Nowak - nauczyciel dyplomowany

mgr Paweł Podymniak - nauczyciel dyplomowany

mgr Piotr Socha - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Zahorska - nauczyciel dyplomowany

Biblioteka

mgr Monika Chmielewska-Zioło - nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Kurys - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Rataj - nauczyciel dyplomowany

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Janusz - nauczyciel dyplomowany

Psycholog szkolny

mgr Agnieszka Werniewicz - nauczyciel kontraktowy

Logopeda

mgr Justyna Sambor - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Potucha - nauczyciel kontraktowy

mgr Izabela Szymańska - nauczyciel stażysta

Rewalidacja

mgr Dorota Papaj - nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Stępniak - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Potucha - nauczyciel kontraktowy

Świetlica

mgr Beata Badeńska - nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Drachal - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Farbisz-Kuśta - nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Grabczak - nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Jagiełło - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Jazłowiecka - nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Basińska - nauczyciel mianowany

mgr Urszula Batorska - nauczyciel kontraktowy

mgr Kamila Pyrka - nauczyciel kontraktowy

 

 Pracownicy administracji i obsługi 

Sekretariat

Barbara Tyczyńska

Wojciech Jakubiak

Księgowość

mgr Agnieszka Różańska

Dorota Stąporska

Inspektor BHP

Justyna Wolanin

Intendentka

Ewa Sobania

Kucharki

Barbara Fabiszewska

Elżbieta Kulińska

Jolanta Nowak

Monika Orłowska

Iwona Rożek

 

Obsługa

Urszula Cholewińska

Daniel Górski

Monika Kruszel

Bożena Leśniewska

Jolanta Maciejewska

Emilia Matyjaśkiewicz

Dorota Minda

Wioletta Ratyńska

Grażyna Warczachowska

Konserwator

Marcin Gliszczyński

Pielęgniarka

Janina Maciąg

 

Dodatkowe informacje