"Góra Grosza"

Od 25 listopada do 6 grudnia trwa w naszej szkole zbiórka pieniędzy na "Górę Grosza".

Akcję tę organizuje Towarzystwo Nasz Dom. Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od rodzinnego domu, od swoich najbliższych.

Celem akcji jest właśnie zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka czy rodzin zastępczych.

W ciągu 2 tygodni uczniowie Małego Samorządu Uczniowskiego wraz z Samorządem Uczniowskim będą zbierali pieniądze, a potem nastąpi wielkie liczenie. Zachęcamy wszystkich do udziału w tak ważnej akcji.

Regulamin akcji (czytaj tutaj)

List przewodni (czytaj tutaj)

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym nasza "Góra Grosza"  będzie się powiększała!