Filtr
 • Rekrutacja 2014/2015

  Procedura rekrutacji dzieci urodzonych w latach 2007 i 2008 oraz 2009 do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 (pobierz tutaj)

  Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Radomia w roku szkolnym 2014/2015 (pobierz tutaj)

  Dokumenty do pobrania

  ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ* (pobierz tutaj)

  * zgłoszenie wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008 r. zamieszkałych w obwodzie PSP nr 9 (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY* (pobierz tutaj)

  * wniosek wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008 r. zamieszkałych poza obwodem PSP nr 9 (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO* (pobierz tutaj)

  * wniosek wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych VII-XII. 2008 r., które nie uczęszczają do PSP nr 9 oraz urodzonych I-XII. 2009 r.

  DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PSP 9(pobierz tutaj)

  * deklarację wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych VII-XII 2008 r., które uczęszczały do PSP nr 9  w roku szkolnym 2013/2014 i chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2014/2015

 • Nowy wygląd strony WWW

  Od dłuższego czasu trwały prace nad nową stroną WWW naszej szkoły. W chwili obecnej oddajemy Wam nowy serwis, który powinien pozwolić na szybsze i bardziej szczegółowe informowanie o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły, udostępnianie różnych dokumentów, zdjęć, druków z korzyścią dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników administracji.

 • I wtorek miesiąca w lutym

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

   

  Indywidualne spotkania z rodzicami (I wtorek miesiąca) 

  w dniu 07 lutego 2017 zostały odwołane

  w związku z przeprowadzonymi zebraniami w styczniu.

 • STYPENDIUM NAUKOWE

  Wypłata stypendium za wyniki w nauce dla uczniów klas  V, VI
  odbywać się będzie w sekretariacie szkoły w dniach:

  05.02.2015 r. w godz. 1100 - 1400 (termin odwołany)

  06.02.2015 r. w godz. 1100 - 1400


  UWAGA! Stypendium będzie wypłacane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi za okazaniem dowodu osobistego.

 • Ruszyła rekrutacja na nowych zasadach

  Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów dzieci do zapoznania się z nowymi zasadami rekrutacji do przedszkoli i szkół (Rekrutacja 2014/2015)

 • BUDŻET OBYWATELSKI 2015

  UWAGA RODZICE!!!

  W DNIU 07.02.2014 (PIĄTEK)

  O GODZ. 18.00

  W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE

  PREZYDENTEM MIASTA RADOMIA DOTYCZĄCE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2015.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 • Charytatywny Bal Przebierańców 2014

  Uczniowie klas IV – VI,

  zapraszamy serdecznie na Charytatywny Bal Przebierańców,

  który odbędzie się 13.02.2014 (czwartek) w godz. 17.00 – 19.00.

  W trakcie Balu odbędzie się konkurs na najciekawsze przebranie. Wstęp: 3 zł.

  Całkowity dochód przesłany zostanie do naszej

  placówki misyjnej na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

  Życzymy udanej zabawy.

 • VI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy

  W grudniu odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy. Zgłosiło się 11 szkół podstawowych (PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 5, PSP nr 13, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 24, PSP nr 32, PSP nr 33, PSP nr 34, oraz PSP nr 9). Termin oddania prac upłynął 12 grudnia 2012 roku.

 • Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

  Dnia 1 października 2012 r. odbyły się wybory do MSU. Spośród 114 uczniów klas I-III do głosowania przystąpiło 105 uczniów. Każdy mógł oddać 1 głos na swojego kandydata.