Dobrowolne ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się ze szczegółami dobrowolnego ubezpieczenia dzieci w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń:

Więcej na stronie http://www.pzu.pl/ lub  http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

Dodatkowe informacje