Zapraszamy do zapoznania się rodziców/prawnych opiekunów ze stanowiskiem

Wiceprezydenta Miasta Radomia Ryszarda Fałka ws. "ideologii gender".

Stanowisko (plik do pobrania)