"Czyste powietrze wokół nas"

Na przełomie kwietnia i maja nauczyciele wraz z dziećmi z pięciu oddziałów przedszkolnych naszej szkoły wzięło udział w realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas” organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu.

Program był adresowany do dzieci 5-6-letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje